Stavové kódy v SEO: co znamenají?

Stavové kódy v SEO jsou odpovědi serveru na požadavky webového prohlížeče. Tyto kódy informují vyhledávače o stavu požadavku a mohou být klíčové pro optimalizaci webu.

Mezi ty nejčastější můžeme zařadit stavový kód 200 (v pořádku) a 404 (stránka nenalezena).

Se stavovými kódy se budete setkávat velmi často, proto je důležité si je podrobně vysvětlit. Ačkoliv se to nezdá, tak tyto kódy mají velký vliv na hodnocení algoritmy vyhledávačů.

 presmerovani-301-302-404

S jakými kody se můžete setkat?

 1. 200 OK: tento kód znamená, že požadovaná stránka byla úspěšně načtena.

 2. 301 Moved Permanently (trvalé přesměrování): tento kód se používá, když byla stránka trvale přesunuta na novou URL.

 3. 302 Found (dočasné přesměrování): používá se, když je přesměrování pouze dočasné.

 4. 404 Not Found (stránka nenalezena): tento kód znamená, že požadovaná stránka nebyla nalezena na serveru. Časté 404 chyby mohou negativně ovlivnit SEO. Tato chyb patří k nejčastějším problémům mnoha e-shopů a webových stránek.

 5. 500 Internal Server Error (vnitřní chyba serveru): tento kód znamená, že došlo k problému na serveru, který brání načtení stránky.

 6. 503 Service Unavailable (služba nedostupná): tento kód se používá, když je server dočasně nedostupný, například kvůli údržbě.

 

200

Stavový kód 200 je jedním z nejdůležitějších stavových kódů HTTP pro SEO.

Znamená to, že požadavek na webovou stránku byl úspěšně zpracován a stránka se správně zobrazila. To je ideální stav pro každou stránku na vašem webu, protože to znamená, že je dostupná pro uživatele i pro vyhledávače.

Stavový kód 200 je také důležitý pro sledování výkonu vašeho webu. Pomocí nástrojů jako Google Search Console nebo Bing Webmaster Tools můžete zkontrolovat, zda všechny vaše stránky vrací kód 200 a zda neexistují žádné chyby nebo problémy, které by mohly ovlivnit vaše SEO.

Pokud najdete nějaké stránky, které vrací jiný stavový kód, například 301, 302, 404, 500 nebo 503, měli byste je co nejdříve opravit, aby nedošlo ke ztrátě návštěvnosti, autority nebo indexace.

Stavový kód 200 je také signálem pro vyhledávače, že vaše stránka je relevantní a kvalitní pro dané klíčové slovo nebo téma.

Vyhledávače berou v úvahu různé faktory, jako je obsah, odkazy, rychlost načítání, uživatelská zkušenost a další, aby určily, jak dobře vaše stránka odpovídá záměru uživatele.

Pokud vaše stránka vrací kód 200, znamená to, že splňuje základní požadavek na to, aby byla zobrazena ve výsledcích vyhledávání.

Jak tedy zajistit, aby vaše stránky vracely kód 200?

 1. Pravidelně aktualizujte a optimalizujte svůj obsah: musí být relevantní, užitečný a jedinečný pro vaše cílové publikum. Používejte klíčová slova, nadpisy, obrázky, videa, odrážky a další prvky, které zlepšují čitelnost a zapojení uživatelů.
 2. Zajistěte, aby vaše stránky byly rychlé, bezpečné a přizpůsobené pro mobily: používejte nástroje jako Google PageSpeed Insights nebo Bing Site Scan k měření a zlepšování rychlosti načítání vašich stránek. Používejte HTTPS protokol, abyste chránili soukromí a důvěru vašich uživatelů. Používejte responzivní design, abyste zajistili, že vaše stránky se správně zobrazují na různých zařízeních a obrazovkách.
 3. Sledujte a opravujte chybné odkazy: chybějící stránky nebo duplicitní obsah. Používejte nástroje jako Google Search Console nebo Bing Webmaster Tools k identifikaci a opravě jakýchkoli chyb nebo problémů, které by mohly ovlivnit vaše SEO. Používejte správné přesměrování, pokud potřebujete změnit URL vašich stránek. Používejte kanonické tagy, pokud máte více verzí stejné stránky.

 

301

Stavový kód 301 je jedním z nejčastěji používaných stavových kódů HTTP pro SEO. Znamená, že webová stránka byla trvale přesunuta na novou adresu URL.

Když vyhledávače narazí na kód 301, aktualizují svůj index a přesměrují hodnotu odkazů ze staré URL na novou

Toto je klíčové pro udržení hodnoty SEO, kterou stránka nashromáždila.

Stavový kód 301 se používá v různých situacích, kdy je potřeba změnit URL stránky, například:

 • Při změně struktury webu, například z /index.php?page=365 na /lednicky/.
 • Při přechodu na nové CMS, které má jiné formátování URL.
 • Při změně domény nebo subdomény, například z 1 na 2 nebo z 3 na 4.
 • Při rušení stránky, kategorie nebo produktu, které mají vhodnou alternativu na jiné URL.

Stavový kód 301 je tedy způsob, jak říct vyhledávačům i uživatelům, že daná stránka se natrvalo přestěhovala a že by měli používat novou adresu.

Tím se zabrání tomu, aby se stránka ztratila z indexu vyhledávačů, aby se snížila návštěvnost webu nebo aby se zhoršila uživatelská zkušenost.

Jak tedy správně používat stavový kód 301 pro SEO?

 • Používejte 301 pouze tehdy, když je to opravdu nutné: když nová URL je obsahově stejná nebo velmi podobná staré URL. Pokud je nová URL zcela jiná, může to vést k zmatení uživatelů i vyhledávačů a snížit relevanci a autoritu vašeho webu.
 • Používejte 301 pouze pro trvalé změny URL: pokud je změna dočasná, použijte raději stavový kód 302, který znamená dočasně přesunuto. Tím se zabrání tomu, aby se stará URL ztratila z indexu a aby se přenesla hodnota odkazů na novou URL, která se může v budoucnosti změnit.
 • Používejte 301 přesměrování 1:1: tedy přesměrujte každou starou URL na jednu novou URL. Vyhněte se zacykleným nebo několikanásobným přesměrováním, které mohou zpomalit načítání stránek a zhoršit uživatelskou zkušenost. Pokud je to možné, používejte relativní URL místo absolutních URL, aby se předešlo chybám při změně domény nebo protokolu.
 • Používejte nástroje jako Google Search Console nebo Bing Webmaster Tools: k testování a monitorování vašich 301 přesměrování. Zkontrolujte, zda jsou všechny vaše 301 přesměrování správně nastavené, zda neexistují žádné chyby nebo problémy, které by mohly ovlivnit vaše SEO. Sledujte také, jak se mění vaše pozice, návštěvnost a konverze po provedení 301 přesměrování.

 

302

Stavový kód 302 znamená, že webová stránka byla dočasně přesunuta na novou adresu URL.

Když vyhledávače narazí na kód 302, udržují původní stránku indexovanou a ne přenáší hodnotu odkazů na novou stránku. To je vhodné pro situace, kdy je změna URL jen krátkodobá nebo experimentální.

Stavový kód 302 se používá v různých situacích, kdy je potřeba dočasně změnit URL stránky, například:

 • Při provádění A/B testování: kdy se testuje vliv různých verzí stránky na konverze nebo chování uživatelů.
 • Při přesměrování mobilních uživatelů: na speciální verzi stránky, která je optimalizovaná pro jejich zařízení.
 • Při řešení technických problémů nebo údržby: kdy je stránka dočasně nedostupná a je potřeba ji nahradit náhradní stránkou.

Stavový kód 302 je tedy způsob, jak říct vyhledávačům i uživatelům, že daná stránka se dočasně "přestěhovala" a že by měli očekávat, že se vrátí na původní adresu.

Tím se zabrání tomu, aby se stránka ztratila z indexu vyhledávačů, aby se snížila autorita nebo relevancie webu nebo aby se zhoršila uživatelská zkušenost.

Jak tedy správně používat stavový kód 302 pro SEO?

 • Používejte 302 pouze tehdy, když je to opravdu nutné: a když nová URL je obsahově stejná nebo velmi podobná staré URL. Pokud je nová URL zcela jiná, může to vést k zmatení uživatelů i vyhledávačů a snížit relevanci a autoritu vašeho webu.
 • Používejte 302 pouze pro dočasné změny URL: pokud je změna trvalá, použijte raději stavový kód 301, který znamená trvale přesunuto. Tím se zajistí, že se stará URL ztratí z indexu a že se přenesla hodnota odkazů na novou URL, která je nyní primární.
 • Používejte 302 přesměrování 1:1: tedy přesměrujte každou starou URL na jednu novou URL. Vyhněte se zacykleným nebo několikanásobným přesměrováním, které mohou zpomalit načítání stránek a zhoršit uživatelskou zkušenost. Pokud je to možné, používejte relativní URL místo absolutních URL, aby se předešlo chybám při změně domény nebo protokolu.
 • Používejte nástroje jako Google Search Console nebo Bing Webmaster Tools k testování a monitorování vašich 302 přesměrování. Zkontrolujte, zda jsou všechna vaše 302 přesměrování správně nastavená, zda neexistují žádné chyby nebo problémy, které by mohly ovlivnit vaše SEO. Sledujte také, jak se mění vaše pozice, návštěvnost a konverze po provedení 302 přesměrování. 

 

404

Stavový kód 404 v SEO znamená, že požadovaná stránka neexistuje.

To může mít negativní dopad na vaše SEO, protože vyhledávače, jako je Google, vnímají 404 chyby jako chyby webu.

Některé z negativních dopadů 404 chyb na SEO zahrnují:

 • Snížení hodnocení ve vyhledávačích: Google a další vyhledávače hodnotí weby na základě mnoha faktorů, včetně počtu 404 chyb. Čím více 404 chyb váš web má, tím nižší bude jeho hodnocení ve vyhledávačích.
 • Ztráta organické návštěvnostiPokud uživatelé kliknou na odkaz na váš web a zobrazí se jim 404 chyba, pravděpodobně se vrátí na výsledky vyhledávání a navštíví jiný web. To může vést ke ztrátě organické návštěvnosti.
 • Poškození uživatelské zkušenosti: 404 chyby mohou uživatele frustrovat a zmást.. Pokud se uživatelé na vašem webu setkávají s příliš velkým počtem 404 chyb, pravděpodobně se na něj nebudou chtít vracet.

Existuje několik způsobů, jak minimalizovat negativní dopad 404 chyb na SEO:

 • Najděte a opravte 404 chyby: Prvním krokem je najít všechny 404 chyby na vašem webu. To můžete provést pomocí nástrojů, jako je Google Search Console. Jakmile najdete 404 chyby, je důležité je co nejdříve opravit.
 • Přesměrujte 404 chyby na relevantní stránky: Pokud je stránka, která neexistuje, přesunuta na jinou adresu, můžete nastavit přesměrování 301. To sdělí vyhledávačům a uživatelům, že stránka byla přesunuta na novou adresu.
 • Vytvořte vlastní stránku 404: Vlastní stránka 404 může uživatelům poskytnout užitečné informace a pomoci jim najít to, co hledají. Na stránce 404 byste měli zahrnout odkaz na domovskou stránku vašeho webu a na další relevantní stránky.

 

500

Stavový kód 500 v SEO znamená chybu serveru. To znamená, že na serveru došlo k neočekávané chybě a nebyl schopen dokončit požadavek na stránku.

Některé z negativních dopadů 500 chyb na SEO zahrnují:

 • Snížení hodnocení ve vyhledávačích: Google a další vyhledávače hodnotí weby na základě mnoha faktorů, včetně počtu 500 chyb. Čím více 500 chyb váš web má, tím nižší bude jeho hodnocení ve vyhledávačích.
 • Ztráta organické návštěvnosti: Pokud uživatelé kliknou na odkaz na váš web a zobrazí se jim 500 chyba, pravděpodobně se vrátí na výsledky vyhledávání a navštíví jiný web. To může vést ke ztrátě organické návštěvnosti.
 • Poškození uživatelské zkušenosti: 500 chyby mohou uživatele frustrovat a zmást. Pokud se uživatelé na vašem webu setkávají s příliš velkým počtem 500 chyb, pravděpodobně se na něj nebudou chtít vracet.

Jak minimalizovat chyby?

 • Najděte a opravte 500 chyby: Prvním krokem je najít všechny 500 chyby na vašem webu. To můžete provést pomocí nástrojů, jako je Google Search Console. Jakmile najdete 500 chyby, je důležité je co nejdříve opravit.
 • Nastavte monitorování chyb: Můžete si nastavit monitorování chyb, abyste byli upozorněni, když se na vašem webu objeví 500 chyb.
 • Vytvořte vlastní stránku 500: Vlastní stránka 500 může uživatelům poskytnout užitečné informace a pomoci jim najít to, co hledají. Na stránce 500 byste měli zahrnout odkaz na domovskou stránku vašeho webu a na další relevantní stránky.

 

503

Stavový kód 503 v SEO znamená, že služba je nedostupná. To znamená, že server je dočasně přetížený nebo nedostupný a nemůže zpracovat požadavek na stránku.

Některé z negativních dopadů 503 chyb na SEO zahrnují:

 • Snížení hodnocení ve vyhledávačích: Google a další vyhledávače hodnotí weby na základě mnoha faktorů, včetně počtu 503 chyb. Čím více 503 chyb váš web má, tím nižší bude jeho hodnocení ve vyhledávačích.
 • Ztráta organické návštěvnosti: Pokud uživatelé kliknou na odkaz na váš web a zobrazí se jim 503 chyba, pravděpodobně se vrátí na výsledky vyhledávání a navštíví jiný web. To může vést ke ztrátě organické návštěvnosti.
 • Poškození uživatelské zkušenosti: 503 chyby mohou uživatele frustrovat a zmást. Pokud se uživatelé na vašem webu setkávají s příliš velkým počtem 503 chyb, pravděpodobně se na něj nebudou chtít vracet.

Jak minimalizovat chyby?

 • Najděte a opravte příčinu 503 chyby: Prvním krokem je najít a opravit příčinu 503 chyby. Může to být způsobeno přetížením serveru, údržbou serveru nebo jiným problémem.
 • Nastavte monitorování chyb: Můžete si nastavit monitorování chyb, abyste byli upozorněni, když se na vašem webu objeví 503 chyby.
 • Vytvořte vlastní stránku 503: Vlastní stránka 503 může uživatelům poskytnout užitečné informace a pomoci jim najít to, co hledají. Na stránce 503 byste měli zahrnout odkaz na domovskou stránku vašeho webu a na další relevantní stránky.

 

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME?

 

Zdroje článku:

HTTP status codes and what they mean for SEO • Yoast [online]. [cit. 28. 12. 2023]. Dostupné z: https://yoast.com/http-status-codes/

What are HTTP Status Codes? List Of Important Status Codes - Moz [online]. [cit. 28. 12. 2023]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/http-status-codes

Zpět do obchodu