Co je Autorita webových stránek?

Autorita webových stránek je koncept používaný v SEO (Search Engine Optimization), který odráží sílu a důvěryhodnost webové stránky v očích vyhledávačů, jako je Google.

Tento ukazatel pomáhá určit, jak dobře se stránka může umístit ve výsledcích vyhledávání.

Mezi autority můžete zahrnout:

  1. Backlinks (zpětné odkazy): jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují autoritu stránky, jsou kvalitní zpětné odkazy. Když jiné důvěryhodné stránky odkazují na vaši stránku, je to signál pro vyhledávače, že váš obsah je hodnotný a důvěryhodný.

  2. Kvalita obsahu: vysoká kvalita a užitečnost obsahu může významně přispět k autoritě stránky. Stránky s originálním, informativním a dobře napsaným obsahem mají tendenci být vyhodnocovány lépe.

  3. Optimalizace stránky: technické aspekty stránky, jako jsou rychlost načítání, mobilní přizpůsobení a struktura URL, mohou ovlivnit její vnímanou autoritu.

  4. Uživatelská zkušenost: vyhledávače také zohledňují, jak uživatelé interagují s webovou stránkou. Faktory jako doba strávená na stránce, míra odchodů a navigační chován mohou ovlivnit hodnocení autority.

Podle čeho se "měří" autorita?

  • PageRank: Původně používaný algoritmus od Google, který hodnotil stránky na základě počtu a kvality zpětných odkazů.
  • Domain Authority (DA): Metrika od Moz, která hodnotí pravděpodobnost umístění stránky ve vyhledávacích výsledcích na základě různých SEO faktorů.
  • URL rating and domain rating: Hodnocení poskytované nástroji jako Ahrefs, které se zaměřují na sílu zpětných odkazů a jejich dopad na SEO.

 

Zdroje článku:

Website authority [online]. [cit. 11. 01. 2024]. Dostupné z: https://ahrefs.com/seo/glossary/website-authority

What is Website Authority, and How Can You Make Yours Higher? - Growth Marketing Genie [online]. [cit. 11. 01. 2024]. Dostupné z: https://growthmarketinggenie.com/blog/make-your-website-authority-higher/

Domain Authority: What is it and how is it calculated - Moz [online]. [cit. 11. 01. 2024]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/domain-authority

 

Jaké služby nabízíme?

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

 

Zpět do obchodu