Technické SEO

Trápí vás technické problémy vašich webových stránek? Chcete zjistit, zda je váš web správně indexovatelný a běží jak má? Díky naší analýze webových stránek vám dokážeme odhalit technické problémy které nevidíte, a tím zlepšit indexovatelnost a chod vašeho webu.

  

Technické SEO nabízíme od 700 Kč/h

 Jak postupujeme?

 • Oprava problému s indexací a procházením
 • Audit architektury webových stránek
 • Kontrola Sitemaps.xml a Robots.txt
 • Kontrola interního prolinkování
 • Kontrola nefunkčních stránek
 • Oprava duplicitního obsahu
 • Audit výkonu vašeho webu
 • Jsou vaše stránky přátelské pro mobily?
 • Kontrola kodu 
 • Kontrola HTTPS
 • Kontrola a oprava stránek se stavovým kódem
 • Audit obsahu
 • Kontrola napojených služeb (GA4, GSC, Seznam Webmaster atd..)

 

Co je technický SEO audit?

Technický audit webu je důkladná kontrola webových stránek zaměřená na identifikaci problémů, které mohou negativně ovlivnit výkon stránky v SEO.

Cílem technického auditu je poskytnout detailní přehled o stavu webu a doporučení pro zlepšení.

jak-na-audit-technickeho-seo

Problémy s procházením a indexací webových stránek

 

Oprava problémů s indexací a procházením týká řešení potíží, které brání vyhledávačům, jako je Google, Seznam, Bing atd.., ve správném procházení, indexaci a porozumění obsahu webových stránek.

Procházení je proces, při kterém vyhledávače používají boty (také známé jako crawlers nebo spiders) k automatickému prohledávání webových stránek, aby zjistily a zaznamenaly jejich obsah. Pokud se objeví problémy s procházením, může to zahrnovat blokované URL adresy (pomocí souboru robots.txt), chyby serveru, pomalé načítání stránek, nebo nekonzistentní strukturu odkazů.

Indexace se týká procesu, při kterém vyhledávače zpracovávají a ukládají informace o procházených webových stránkách do svého indexu, což je obrovská databáze, ze které jsou generovány výsledky vyhledávání. Problémy s indexací mohou zahrnovat duplicitní obsah, chybné použití kanonických tagů, špatnou architekturu webu, nebo stránky blokované pro indexaci.

Proč je procházení a indexace tak důležitá? Pokud vyhledávače nemohou správně procházet a indexovat webové stránky, tyto stránky se nebudou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání nebo budou mít špatné umístění. To může mít negativní dopad na organický provoz a viditelnost webu. 

 

Audit architektury webu

Audit architektury webových stránek je proces, při kterém se hodnotí struktura a organizace webu z hlediska jeho efektivity v oblasti vyhledávání a uživatelské přívětivosti.

Tento audit je zásadní pro zajištění, že web je snadno procházitelný jak pro uživatele, tak pro vyhledávače.

Jak by měla vypadat správná hierearchie a struktura webu?

 

 • Logická struktura: Hodnocení, jak jsou stránky organizovány a zda je struktura logická a srozumitelná.
 • Hloubka navigace: Kontrola, zda jsou důležité stránky dostupné s minimálním počtem kliknutí od domovské stránky.
 • Kategorizace obsahu: Zhodnocení, jak jsou obsah a produkty kategorizovány a zda to odpovídá očekáváním uživatelů a logice vyhledávání.
 • "Čisté" URL: Zajištění, že URL adresy jsou čitelné, stručné a popisují obsah stránky.

 

Kontrola Sitemaps.xml a Robots.txt

Kontrola je důležitá součást technického SEO auditu webových stránek.

Tyto dva soubory hrají klíčovou roli v komunikaci s vyhledávači o tom, jak procházet a indexovat obsah vašeho webu. 

Co je soubor Sitemaps.xml? je soubor, který pomáhá vyhledávačům lépe rozumět struktuře vašeho webu. Poskytuje seznam URL adres na vašem webu, které chcete, aby vyhledávače indexovaly. 

Vždy doporučuji vytvořit soubor Sitemaps.xml.

Co je Robots.txt? Je soubor používaný k poskytnutí pokynů (zvaných „direktivy“) webovým prohlížečům (crawlers) o tom, které části webu by měly nebo neměly procházet.

V Robots.txt jsou direktivy, jako je „Disallow“ a „Allow“, použity správně k řízení přístupu crawlerům.

 

Interní prolinkování

Interní prolinkování je zásadní součástí jakékoliv úspěšné strategie SEO (Search Engine Optimization).

Jedná se o proces vytváření odkazů, které spojují jednu stránku webového portálu s jinou stránkou na stejném webu. Tato praxe má řadu výhod, jak pro uživatele, tak pro vyhledávače, a je klíčová pro optimalizaci webu pro vyhledávače.

Jaký má význam? Interní prolinkování pomáhá vyhledávačům lépe porozumět struktuře webu, zlepšuje navigaci pro uživatele a může podstatně zvýšit hodnotu určitých stránek pro vyhledávače. Když jsou stránky efektivně propojeny, vyhledávače mohou snadněji najít a indexovat nový obsah, což může vést ke zvýšení rankingu ve výsledcích vyhledávání.

Nejlepší způsob prolinkování je Anchor text, který by měl být informativní a přesně popisovat stránku, na kterou odkazuje.

 

Kontrola nefunkčních stránek

Kontrola nefunkčních stránek se týká procesu identifikace a opravy stránek na webu, které nejsou dostupné nebo nevrací správný HTTP status kód.

Tato kontrola je důležitá, protože nefunkční stránky mohou negativně ovlivnit uživatelský zážitek a hodnocení webu ve vyhledávačích.

Jaké jsou typy nefunkčních stránek?

 

 1. 404 Chyba (stránka nenalezena): Nejčastější typ nefunkční stránky, znamená, že požadovaná stránka nebyla na serveru nalezena.
 2. 500 Chyba (interní chyba serveru): Naznačuje problém na straně serveru, který zabraňuje načtení stránky.
 3. Redirekce: Neúčinné nebo špatně nastavené přesměrování (např. nekonečné smyčky).

Jak tento problémy odstranit? Existuje mnoho nástrojů, jako je Google Search Console, Screaming Frog SEO Spider nebo Ahrefs, které pomáhají identifikovat nefunkční stránky.

Problémy se 404 bývají na stránkách velmi často.. V podstatě e jedná o to, že když odstraníte nějakou kategorii nebo stránku, tak tato stránka mám stavový kód 404. Problém bývá v tom, pokud se tato stránka rankovala ve výsledku vyhledávání a pořád přes ní chodí návštěvníci, tak při prokliku na tuto stránku uvidí: Stránka nenalezena.

Tento problém doporučuji vyřešit tím, že jí přesměruju na velmi podobnou stránku, nebo aspoň na stránku, která má "podobný" content

 

Oprava duplicitního obsahu

Oprava duplicitního obsahu znamená identifikaci a řešení situací, kdy existují dvě nebo více stejných nebo velmi podobných stránek obsahu na vašem webu nebo napříč různými weby.

Duplicitní obsah může negativně ovlivnit hodnocení vašeho webu ve vyhledávačích, protože vyhledávače mohou mít potíže s rozhodnutím, která verze obsahu je nejrelevantnější nebo nejautoritativnější.

To může vést k rozdělení hodnocení mezi více podobných stránek a snížení celkové viditelnosti ve výsledcích vyhledávání. Stručně řečeno, jednu stránku Google "vyšoupne" nahoru a ostatní nechá i hodně dole pod ní.

Jaké problémy mohou duplicitní obsah způsobit?

 

 • Technické problemy: Například www a ne-www verze webu, HTTP a HTTPS verze, nebo duplikáty způsobené parametry URL.
 • Obsah sdílený napříč stránkami: Stejný obsah umístěný na různých stránkách nebo doménách.
 • CMS (Content Management Systems) a struktura webu: Některé CMS mohou automaticky vytvářet duplicitní stránky.

Jak se může opravit duplicitní obsah?

 

 1. 301 Redirect: Pokud existují dvě podobné stránky, je vhodné nastavit 301 redirect ze stránky s menší autoritou na stránku s vyšší autoritou.
 2. Canonical tags: Použití canonical tagů (rel="canonical") umožňuje webmasterům určit, která verze duplicitního obsahu by měla být považována za „kanonickou“ a tedy preferovanou pro indexaci.
 3. Parametry URL: Konfigurace parametrů URL ve vyhledávačích, aby byly správně interpretovány a nevytvářely duplicitní obsah.
 4. Úprava obsahu: Přepsání nebo upravení obsahu tak, aby byl jedinečný na každé stránce.
 5. Noindex Tag: Použití tagu „noindex“ pro stránky, které nechcete, aby byly indexovány vyhledávači.

 

Audit výkonu webu (rychlost načítání)

Audit výkonu webu, zvláště zaměřený na rychlost načítání stránek, je důkladná analýza, jak rychle se vaše webové stránky načítají pro uživatele.

Tento audit je klíčový pro optimalizaci uživatelského zážitku a vylepšení SEO (optimalizace pro vyhledávače), protože rychlost načítání stránek je jedním z faktorů, které vyhledávače jako Google používají při hodnocení a řazení stránek ve výsledcích vyhledávání.

Na co je důležité se zaměřit?

 

 1. Měření rychlosti načítání: Použití nástrojů jako Google PageSpeed Insights, GTmetrix nebo WebPageTest k zjištění, jak rychle se stránky načítají.
 2. Analyzování prvků webu (HTML, CSS, JavaScript): Identifikace prvků na webu, které zpomalují načítání, jako jsou velké obrázky, JavaScript a CSS soubory.
 3. Odezva: Kontrola času odezvy serveru a vyhodnocení, zda hostingové řešení odpovídá potřebám vašeho webu.
 4. Optimalizace Pro Mobilní Zařízení: Ujistění se, že web je optimalizován pro rychlé načítání na mobilních zařízeních.

Mezi nejznámější a Free programy patří PageSpeed přímo od Googlu: https://pagespeed.web.dev/

Stačí vložit URL, kliknout na analyzovat a za chvíli uvidíte, jak si na tom vedou vaše webové stránky.

PageSpeed

 

Mobile Friendly 

V kontextu SEO znamená termín "mobile friendly" (web přívětivý pro mobily), že web je optimalizován pro zobrazení a použití na mobilních zařízeních, jako jsou smartphony a tablety.

Mobilní přívětivost je klíčová pro SEO, protože stále více uživatelů přistupuje k internetu prostřednictvím mobilních zařízení.

Vyhledávače jako Google přikládají velký význam tomu, aby webové stránky byly přístupné a snadno použitelné na mobilních zařízeních.

Na co si dát pozor?

 

 1. Responzivní design: Web by měl automaticky upravit svůj layout a velikost obsahu podle velikosti obrazovky zařízení, na kterém je zobrazen.
 2. Rychlost načítání: Mobilní stránky by měly být optimalizovány pro rychlé načítání, včetně komprimace obrázků a minimalizace kódu.
 3. Přístupné navigační prvky: Tlačítka a odkazy by měly být snadno "klikatelné" a navigace jednoduchá i na menších obrazovkách.
 4. Čitelnost textu: Text by měl být snadno čitelný bez nutnosti zoomování.

 

Kontrola kodu (CSS a JavaScript)

 

Kontrola kódu webových stránek znamená analyzovat a optimalizovat zdrojový kód stránky tak, aby byl co nejefektivnější a nejpřívětivější pro vyhledávače.

Tento proces zahrnuje řadu aspektů, které mohou ovlivnit, jak vyhledávače indexují a hodnotí stránku, a tím i její umístění ve výsledcích vyhledávání.

Na co se při optimalizaci zaměřit?

 

 1. Čistota a struktura kódu: Efektivní a dobře strukturovaný kód usnadňuje vyhledávačům procházení a indexaci stránky.
 2. HTML/CSS validace: Kód by měl být validní podle standardů W3C, což znamená, že neobsahuje chyby, které by mohly narušit zobrazení stránky.
 3. Použití semantických tagů: Správné použití HTML tagů (např. H1, H2 pro nadpisy) pomáhá vyhledávačům pochopit strukturu a obsah stránky.
 4. Optimalizace JavaScriptu a CSS: Minimalizace a efektivní využití těchto prvků může zlepšit rychlost načítání stránky.
 5. Mobilní Přívětivost: Zajištění, že kód podporuje responzivní design pro zobrazení na různých zařízeních.
 6. Meta tagy a atributy: Správné použití meta tagů (např. title, description) a atributů (např. alt text u obrázků) pro zlepšení SEO.

 

HTTPS

 

Kontrola HTTPS znamená ověření, zda webová stránka používá bezpečný protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) místo méně bezpečného HTTP.

HTTPS zajišťuje šifrované spojení mezi webovým serverem a prohlížečem, což je důležité pro ochranu citlivých dat uživatelů.

Tento krok má významný dopad na SEO a celkovou důvěryhodnost webu.

Proč je důležité HTTPS?

 

 1. Bezpečnost a důvěryhodnost: Google a další vyhledávače preferují bezpečné webové stránky. Použití HTTPS je vnímáno jako známka důvěryhodnosti a bezpečnosti.
 2. Lepší hodnocení ve vyhledávání: Od roku 2014 používá Google HTTPS jako signál pro hodnocení webových stránek, což znamená, že stránky s HTTPS mají potenciál být hodnoceny vyšší než ty, které HTTPS nepoužívají.
 3. Ochrana uživatelských dat: HTTPS šifruje data posílaná mezi uživatelem a webovou stránkou, což je zásadní pro ochranu soukromí a bezpečnosti online transakcí.

 

Oprava a kontrola stavových kodu

Stavové kódy HTTP jsou odpovědi serveru na požadavky odesílané prohlížečem a hrají důležitou roli v SEO.

Tyto kódy informují vyhledávače a uživatele o stavu požadavku a mohou ovlivnit, jak vyhledávače indexují a interpretují stránky. 

presmerovani-301-302-404

 

1XX: INFORMAČNÍ ODPOVĚDI

 • 100 Continue: Požadavek byl přijat a proces může pokračovat.

2XX: ÚSPĚŠNÉ ODPOVĚDI

 • 200 OK: Standardní odpověď pro úspěšné HTTP požadavky. Stránka existuje a je správně načtena.
 • 201 Created: Požadavek byl úspěšně zpracován a vytvořil nový zdroj.

3XX: PŘESMĚROVÁNÍ

 • 301 Moved permanently: Tento kód se používá pro trvalé přesměrování. Informuje vyhledávače, že stránka byla trvale přesunuta na novou URL.
 • 302 Found (Originally oemporary redirect): Používá se pro dočasné přesměrování. Stránka je dočasně dostupná na jiné URL.
 • 303 See other: Podobně jako 302, ale je určen výhradně pro GET požadavky.
 • 304 Not modified: Umožňuje optimalizovat načítání stránek tím, že prohlížeči sdělí, že může použít kopii stránky uloženou v mezipaměti.
 • 307 Temporary redirect: Podobně jako 302, ale metoda požadavku se nemění.
 • 308 Permanent redirect: Podobně jako 301, ale metoda požadavku se nemění.

4XX: CHYBY KLIENTA

 • 400 Bad request: Obecná chyba, když server nerozumí požadavku.
 • 401 Unauthorized: Požadavek vyžaduje ověření uživatele.
 • 403 Forbidden: Server odmítl vykonat požadavek.
 • 404 Not found: Server nemůže nalézt požadovaný zdroj. Často používaný kód, který naznačuje, že stránka neexistuje.
 • 410 Gone: Podobné jako 404, ale specificky uvádí, že stránka již není dostupná a byla trvale odstraněna.

5XX: CHYBY SERVERU

 • 500 Internal server error: Obecná chyba serveru, kdy server narazil na neočekávané problémy.
 • 501 Not implemented: Server neumí zpracovat požadavek kvůli nepodporované funkci.
 • 502 Bad gateway: Chyba v komunikaci mezi serverem a gateway nebo proxy.
 • 503 Service unavailable: Server není momentálně schopen zpracovat požadavek kvůli přetížení nebo údržbě.
 • 504 Gateway timeout: Server nedokázal včas dostat odpověď od upstream serveru.

Jaký mají vliv SEO?

 

 • 200 OK: Ideální stav pro indexaci stránky vyhledávači.
 • 301 Moved permanently: Důležitý pro správné přesměrování starých URL, pomáhá přenést hodnocení a hodnotu odkazů na novou adresu.
 • 404 Not found: Příliš mnoho 404 chyb může negativně ovlivnit hodnocení webu, protože to může být znakem špatné údržby webu.
 • 503 Service unavailable: Může být užitečný pro dočasné problémy, kdy chcete vyhledávačům dát najevo, že stránka by měla být znovu prozkoumána později.

 

Audit stávajícího obsahu

 

Audit stávajícího obsahu je důkladný proces přezkoumání a hodnocení veškerého obsahu na webové stránce nebo v rámci digitálního majetku organizace z hlediska jeho kvality, relevance, SEO efektivity a výkonnosti.

Cílem auditu obsahu je identifikovat silné a slabé stránky stávajícího obsahu, aby bylo možné provést nezbytné úpravy a zlepšit celkovou strategii obsahu a SEO.

Jak vám audit obsahu může pomoci?

 

 1. Zlepšení SEO: Audit pomáhá identifikovat, jak dobře je obsah optimalizován pro vyhledávače, a nabízí příležitosti pro zlepšení.
 2. Identifikace zastaralého nebo neaktuálního obsahu: Odhalí obsah, který je zastaralý, nepřesný nebo již není relevantní, a potřebuje aktualizaci nebo odstranění.
 3. Zvýšení konverzí: Pomáhá zjistit, jaký obsah je nejúčinnější v přitahování a udržení pozornosti cílového publika.
 4. Rozpoznání "mezer" v obsahu: Identifikuje oblasti, kde by mohl být obsah rozšířen nebo doplněn, aby lépe vyhovoval potřebám uživatelů.

 

Kontrola služeb

Kontrola napojených služeb, jako jsou Google Analytics 4 (GA4), Google Search Console (GSC), Seznam Webmaster a podobné nástroje, je proces ověřování a zajištění, že tyto nástroje jsou správně integrovány a nakonfigurovány na vašich webových stránkách.

Tyto služby poskytují cenné údaje a analýzy, které mohou pomoci optimalizovat výkon webu a jeho SEO strategii.

Hlavní kontroly:

 

 • Google Analytics 4 (GA4): Ověření, že tracking kód GA4 je správně nainstalován na všech stránkách, a kontrola, zda jsou údaje správně zaznamenávány, včetně událostí a konverzí.
 • Google Search Console (GSC): Kontrola, zda je web správně ověřen v GSC, analýza hlášení o chybách indexace, zpětných odkazech a výkonu klíčových slov.
 • Seznam Webmaster: Pro weby zaměřené na české publikum, kontrola integrace s tímto nástrojem, který poskytuje podobné funkce jako Google Search Console, ale pro vyhledávač Seznam.

 

Jaké ostatní SEO služby nabízíme?

Zajímává vás více informací? Přečtěte si náš SEO slovník pojmů.

Zpět do obchodu