Co je to Konverze (Conversion)?

Konverze je v online marketingu a webové analytice klíčový pojem, který označuje dokončení požadované akce na webové stránce, v aplikaci nebo v marketingové kampani. Tato akce může mít různé podoby, záleží na cílech daného webu či kampaně.

 

Příklady konverzí

 • Nákup produktu v e-shopu
 • Vyplnění a odeslání formuláře
 • Registrace k odběru newsletteru
 • Stažení e-booku
 • Shlédnutí videa
 • Proklik na reklamu
 • Zavolání na telefonní číslo

Konverzní poměr (conversion rate) udává procento návštěvníků, kteří na webu či v kampani provedli požadovanou akci.

Vypočítá se jako poměr počtu konverzí k počtu návštěv a vynásobí se 100 %.

 

Výpočet konverzního poměru

Konverzní poměr = (Počet konverzí / Počet návštěv) * 100 %

Příklad:

Pokud váš e-shop navštívilo 1000 lidí a 50 z nich provedlo nákup, váš konverzní poměr je 5 %.

 

Zvyšování konverzního poměru

Zvýšení konverzního poměru je cílem každého online marketingu. Existuje mnoho strategií, které k tomu lze použít:

 • Optimalizace webu pro konverze
 • Tvorba poutavého obsahu
 • Využívání marketingové automatizace
 • A/B testování
 • Spolupráce s influencery

 

Důležitost konverzí

Konverze jsou klíčovým ukazatelem úspěšnosti webu a marketingových kampaní.

Pomáhají zhodnotit, zda web či kampaň plní své cíle a zda je efektivní.

Sledováním konverzí a konverzního poměru lze optimalizovat marketingové aktivity a dosahovat tak lepších výsledků.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What is a conversion? Definition- Omniconvert [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.omniconvert.com/what-is/conversion/

What is a conversion? | Adjust [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.adjust.com/glossary/conversion/

 

 

Zpět do obchodu