Co je to Landingpage (cílová stránka)?

Landing page, v češtině cílová stránka, je samostatná webová stránka, která má jeden specifický cíl: konvertovat návštěvníka v zákazníka. Na rozdíl od běžných stránek webu, které slouží k informování nebo navigaci, má landing page jasně definovaný úkol.

 

K čemu je dobrá?

 • Prodej produktu
 • Získání kontaktních údajů (leadů)
 • Registrace k odběru newsletteru
 • Stažení e-booku
 • Získání zpětné vazby

Landing page je úzce spjata s marketingovými kampaněmi. Návštěvníci se na ni obvykle prokliknou z reklamních odkazů v PPC kampaních, e-mailových kampaních, bannerové reklamě, nebo z odkazů na sociálních sítích.

 

Hlavní vlastnosti landing page

 • Jednoznačný cíl: Landing page má jeden jasně definovaný cíl, na který je zaměřena veškerá grafika, text i výzvy k akci.
 • Minimalistický design: Landing page by měla být přehledná a bez rušivých elementů, aby se návštěvník mohl soustředit na cílovou akci.
 • Poutavý obsahText a obrázky na landing page by měly být poutavé a relevantní pro cílovou skupinu.
 • Výzva k akci (CTA): Landing page by měla obsahovat jasnou a viditelnou výzvu k akci, která sdělí návštěvníkovi, co má dělat (např. "Objednat", "Stáhnout", "Registrovat").
 • Optimalizace pro konverze: Landing page by měla být optimalizována pro konverze, tzn. pro dosažení co nejvyššího počtu požadovaných akcí.

 

Tipy pro tvorbu landing page

 • Definujte si cíl: Jasně si definujte, co chcete od landing page dosáhnout.
 • Poznejte svou cílovou skupinu: Upravte obsah a design landing page tak, aby oslovil vaši cílovou skupinu.
 • Proveďte A/B testování: Testujte různé varianty landing page, abyste zjistili, která z nich je nejefektivnější.
 • Sledujte výsledky: Sledujte konverzní poměr a další metriky, abyste zjistili, jak landing page funguje.

Landing page jsou důležitým nástrojem online marketingu. Pokud je správně navrhnete a optimalizujete, můžou vám výrazně zvýšit počet konverzí a zlepšit výsledky vašich marketingových kampaní.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What Is a Landing Page? Landing Pages Explained | Unbounce [online]. [cit. 05. 03. 2024]. Dostupné z: https://unbounce.com/landing-page-articles/what-is-a-landing-page/

What is a Landing Page? Definition and How to Use | Mailchimp [online]. [cit. 05. 03. 2024]. Dostupné z: https://mailchimp.com/marketing-glossary/landing-pages/

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu