Co je to A/B testování?

A/B testování je metoda, která porovnává dvě verze webové stránky, aplikace nebo jiný produkt se záměrem zjistit, která verze je efektivnější ve splnění stanovených cílů.

Tento proces umožňuje tvůrcům a programátorům lépe porozumět chování uživatelů a optimalizovat uživatelskou zkušenost.

Provedením A/B testu, který přímo srovnává variantu s aktuálním prostředím, získáte možnost položit cílené otázky ohledně změn na vašem webu či aplikaci a následně shromáždit data týkající se dopadu těchto změn.

Toto testování eliminuje nejistoty spojené s optimalizací webových stránek a umožňuje data-driven rozhodování, což přesměrovává obchodní diskuze z "domníváme se" na "víme".

Měřením dopadu, které změny mají na vaše metriky vliv, můžete zajistit, že každá změna přinese pozitivní výsledky.

 

Proč byste měli dělat A/B testování?

A/B testování poskytuje jednotlivcům, týmům a společnostem možnost provádět promyšlené úpravy ve svých uživatelských zkušenostech, zatímco zároveň shromažďují data o jejich dopadech.

Tímto způsobem mohou formulovat hypotézy a zjišťovat, které prvky a optimalizace jejich zkušeností nejvíce ovlivňují uživatelské chování. Také umožňuje ověřit, zda byly jejich předpoklady o nejlepší zkušenosti pro daný cíl správné.

Místo jednorázového zodpovězení otázky nebo urovnání neshody může být A/B testování využito k neustálému vylepšování dané zkušenosti nebo dosahování konkrétního cíle, jako je optimalizace konverzního poměru (CRO), postupem času.

 

Jaké jsou nejlepší postupy pro A/B testování?

A/B testování vyžaduje pečlivou přípravu, provedení a vyhodnocení.

Mezi nejlepší postupy pro A/B testování patří:

 1. Stanovit si jasný a měřitelný cíl testování a zvolit si vhodnou metriku pro jeho hodnocení.
 2. Vytvořit si hypotézu, která vysvětluje, proč se očekává, že jedna varianta bude lepší než druhá, a jaká je předpokládaná velikost rozdílu.
 3. Zvolit si cílovou skupinu návštěvníků nebo uživatelů, kterým se budou zobrazovat testované varianty, a zajistit jejich náhodné rozdělení.
 4. Spočítat si minimální zjistitelný efekt, nutnou velikost vzorku a délku testu, aby byl test statisticky významný a spolehlivý.
 5. Nechat běžet test po celou spočítanou dobu a teprve poté ho vyhodnotit, aby se předešlo falešným závěrům z nedostatečných dat.
 6. Zkoušet jen jednu změnu najednou, aby bylo možné přesně určit, co způsobilo rozdíl v metrice. Pokud je potřeba testovat více změn současně, je lepší použít multivariantní testování.
 7. Kontrolovat, zda neexistují další faktory, které by mohly ovlivnit výsledky testu, například sezónnost, konkurence, technické problémy nebo chyby v měření.
 8. Interpretovat výsledky testu s ohledem na kontext a podnikatelské cíle a rozhodnout se, zda implementovat vítěznou variantu, provést další test nebo zamítnout hypotézu.

 

Příklady využití A/B testování 

 1. Testování designu webových stránek: Barvy, rozvržení, obrázky, nadpisy, CTA tlačítka a další prvky.
 2. Optimalizace textu: Titulky, popisy produktů, výzvy k akci a další textové prvky.
 3. Efektivita e-mailového marketingu: Předměty emailů, obsah, CTA tlačítka a další faktory ovlivňující míru prokliku a konverze.
 4. A/B testování reklam: Titulky, texty reklam, obrázky a výzvy k akci v PPC reklamách a bannerových kampaních.

 

  

Zdroje článku:

What is A/B testing? With examples - Optimizely [online]. [cit. 28. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.optimizely.com/optimization-glossary/ab-testing/ 

A Refresher on A/B Testing [online]. [cit. 28. 12. 2023]. Dostupné z: https://hbr.org/2017/06/a-refresher-on-ab-testing

How to Do A/B Testing: 15 Steps for the Perfect Split Test [online]. [cit. 28. 12. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-do-a-b-testing

 

Hledáte inspiraci? Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

 

Jaké služby nabízíme?

Důležité stránky:

Můžete si také přečíst našeho průvodce Jak na SEO v roce 2024.

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

 

 

Přehled měst, kde nabízíme SEO Služby

SEO Praha SEO Choceň | SEO Litomyšl | SEO Vysoké Mýto | SEO Svitavy | SEO Ústí nad Orlicí | SEO Moravská Třebová | SEO Pardubice | SEO Hradec Králové | 

SEO Liberec | SEO Plzeň | SEO Olomouc | SEO Ostrava | SEO České Budějovice | SEO Zlín | SEO Brno | SEO Karlovy Vary

 

Zpět do obchodu