Shromáždit data

Shromáždění dat je proces získávání a sběru informací z různých zdrojů pro účely analýzy, výzkumu nebo rozhodování. Zahrnuje metody jako dotazníky, rozhovory, pozorování, měření a využití existujících databází.

Zpět do obchodu