Co je to Proklik (ClickThrough)?

Proklik, anglicky clickthrough, označuje kliknutí uživatele na odkaz, který ho dovede na cílovou webovou stránku. V kontextu online marketingu se jedná o důležitou metriku, která se používá k měření efektivity reklamy a míry zájmu uživatelů o daný obsah.

 

Typy prokliků

 • Organický proklik: Proklik na odkaz z organického (neplaceného) vyhledávání.
 • Placený proklik: Proklik na odkaz z placené reklamy (např. PPC).
 • Odkazový proklik: Proklik na odkaz z jiné webové stránky.
 • E-mailový proklik: Proklik na odkaz v e-mailové zprávě.

 

Jak je proklik důležitý?

Míra prokliku (CTR) je důležitým ukazatelem úspěšnosti marketingové kampaně.

Vysoká CTR značí, že reklama je relevantní a poutavá pro cílové publikum, a že je pravděpodobné, že povede k požadované akci (např. nákup, registrace, stažení).

 

Faktory ovlivňující proklik

 1. Kvalita reklamy: Reklama by měla být relevantní, poutavá a s jasným výzvou k akci.
 2. Cílení reklamy: Reklama by měla být zobrazována relevantnímu publiku, které má zájem o daný produkt nebo službu.
 3. Pozice reklamy: Reklama umístěná na viditelném místě (např. na první stránce vyhledávání) má obvykle vyšší CTR.
 4. Text reklamy: Text reklamy by měl být jasný, stručný a výstižný.
 5. Použití obrázků: Poutavé obrázky v reklamě mohou zvýšit CTR.

 

Nástroje pro sledování prokliků

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Facebook Ads
 • Sklik

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje:

Clickthrough rate (CTR): Definition - Google Ads Help [online]. [cit. 14. 03. 2024]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=en

Click-Through Rate (CTR): Understanding CTR for PPC [online]. [cit. 14. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.wordstream.com/click-through-rate

 

Pokud vás zajímá Google Analytics, přečtěte si náš článek: Google analytics (GA4): kompletní průvodce.

Zpět do obchodu