Co je to CTR (Click Through Rate, Míra prokliku)?

CTR je zkratka z anglického Click-through rate, česky míra prokliku. Jedná se o důležitou metriku v online marketingu, která udává poměr mezi počtem kliknutí na reklamu a počtem zobrazení reklamy. Vyjadřuje se v procentech.

 

Jak vypočítat CTR?

CTR = (počet kliknutí / počet zobrazení) * 100

Příklad:

 • Reklama se zobrazí 100krát.
 • Na reklamu klikne 10 uživatelů.
 • CTR = (10 / 100) * 100 = 10%

 

Proč je CTR důležité?

CTR je důležitým ukazatelem úspěšnosti reklamy. Čím vyšší je CTR, tím více lidí reklamu zaujme a klikne na ni. To může vést k zvýšení počtu konverzí, jako je například nákup produktu nebo vyplnění formuláře.

Jak zvýšit CTR reklamy?

 • Používejte relevantní klíčová slova: Klíčová slova by měla odpovídat tomu, co uživatelé hledají.
 • Napište poutavý reklamní text: Text by měl být jasný, stručný a zaujmout uživatele.
 • Používejte atraktivní obrázky: Obrázky by měly být relevantní k reklamě a zaujmout uživatele.
 • Testujte různé varianty reklamy: Experimentujte s různými texty, obrázky a cílením, abyste zjistili, co nejlépe funguje.

CTR se používá v:

 

Dobrá míra prokliku se liší v závislosti na:

Obecně se za dobrou míru prokliku považuje 2-5%.

 

Další metriky, které souvisejí s CTR:

 • Imprese (zobrazení)
 • Kliknutí
 • Konverze
 • Míra konverze

Nástroje pro sledování CTR:

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

Clickthrough rate (CTR): Definition - Google Ads Help [online]. [cit. 17. 02. 2024]. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=en

 

Zpět do obchodu