Co je to Klíčové slovo (keyword)?

Klíčové slovo (anglicky keyword) je slovo, fráze nebo termín, které uživatelé internetových vyhledávačů zadávají do vyhledávacího pole, aby nalezli informace, které je zajímají.

 

Klíčová slova se používá:

  • Optimalizaci pro vyhledávače (SEO): Klíčová slova se vkládají do titulků, meta popisů, textu a dalších částí webové stránky, aby se zlepšila pozice stránky ve výsledcích vyhledávání (SERP).
  • Placené reklamě (PPC): Klíčová slova se používají k cílení reklam na relevantní uživatele, kteří je zadávají do vyhledávačů.
  • Analýze klíčových slov: Klíčová slova se analyzují, aby se zjistilo, co uživatelé hledají a jaká témata je zajímají.

 

Výběr klíčových slov

  • Relevantnost: Klíčová slova by měla být relevantní pro obsah webové stránky nebo reklamní kampaně.
  • Vyhledávací objem: Klíčová slova by měla mít dostatečný vyhledávací objem, aby na ně webová stránka nebo reklama dosáhla.
  • Konkurence: Klíčová slova by neměla být příliš konkurenční, aby se na ně dalo dosáhnout s rozumným rozpočtem.

 

Nástroje pro klíčová slova

Existuje mnoho nástrojů, které vám pomohou s výběrem a analýzou klíčových slov.

Mezi nejpopulárnější patří Google Keyword Planner, Ahrefs a SEMrush., Collabim nebo Marketing Miner.

 

Proč jsou tak důležitá?

Klíčová slova hrají důležitou roli v online marketingu. Správná volba a používání klíčových slov vám pomůže:

  • Získat více relevantní návštěvnosti na vaši webovou stránku
  • Zlepšit konverzní poměr
  • Zvýšit návratnost investic (ROI)

 

TIP na čtení:

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What Are Keywords? Definition, Purpose & How to Find Them [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/what-are-keywords-simple-keyword-definition/

What is a keyword? • SEO for beginners • Yoast [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://yoast.com/what-is-a-keyword/

What Is a Keyword? | Keyword Definition | Mailchimp [online]. [cit. 02. 03. 2024]. Dostupné z: https://mailchimp.com/marketing-glossary/keyword/

 

Zpět do obchodu