Co jsou to Stavové kódy?

Stavové kódy HTTP jsou odpovědi serveru, které informují klienta (například webový prohlížeč nebo vyhledávač) o stavu jeho požadavku na zobrazení webové stránky. Tyto kódy mají zásadní význam pro SEO, protože ovlivňují, jak vyhledávače indexují a interpretují webové stránky.

 

Stavové kody

Nejběžnější stavové kódy se kterými se můžete setkat:

  1. 200 (OK): tento kód znamená, že požadavek byl úspěšně zpracován a server poskytl očekávanou odpověď. Pro SEO je tento kód ideální, protože znamená, že stránka je přístupná a může být indexována.

  2. 301 (Moved Permanently): tento kód se používá pro trvalé přesměrování. Informuje vyhledávače, že obsah stránky byl trvale přesunut na novou URL. Je důležitý pro udržení hodnoty SEO při změně URL adresy stránky.

  3. 302 (Found): tento kód značí dočasné přesměrování. Na rozdíl od 301 přesměrování, 302 naznačuje, že změna URL je pouze dočasná. Je důležité použít správný typ přesměrování, protože má různý dopad na hodnocení SEO.

  4. 404 (Not Found): tento kód znamená, že server nemůže najít požadovanou stránku. Časté 404 chyby mohou negativně ovlivnit SEO, protože signalizují vyhledávačům špatnou uživatelskou zkušenost. Je důležité tyto chyby opravit.

  5. 410 (Gone): podobně jako 404, ale 410 znamená, že stránka byla trvale odstraněna. Tento kód je explicitnější než 404 a je užitečný pro informování vyhledávačů, že stránka už nemá být indexována.

  6. 500 (Internal Server Error): značí obecnou chybu serveru. Pokud se na webu objevují často, může to negativně ovlivnit hodnocení stránky ve vyhledávačích, protože signalizuje nestabilitu webového serveru.

  7. 503 (Service Unavailable): používá se když je server dočasně nedostupný, například kvůli údržbě. V tomto případě by vyhledávače měly přijít později a zkusit stránku znovu načíst.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

List of HTTP status codes - Wikipedia [online]. [cit. 30. 11. 2023]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes

HTTP response status codes - HTTP | MDN [online]. [cit. 30. 11. 2023]. Dostupné z: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status

Zpět do obchodu