Co je to Ad inventory (Reklamní inventář)?

Reklamní inventář (Ad Inventory) odkazuje na celkové množství reklamních prostorů, které má webová stránka nebo jiná online platforma k dispozici pro prodej inzerentům.

Tyto prostory mohou být ve formě bannerů, videí, pop-up oken, nebo jiných formátů reklam.

Je základním pojmem v online reklamě, protože určuje, kolik reklam může platforma prodat a jaké příjmy může z reklamy získat.

 

Některé výhody AD inventory jsou:

  1. Vydavatelé mohou maximalizovat svůj příjem z reklamy tím, že optimalizují umístění a formát reklam na svých webových stránkách.
  2. Inzerenti mohou zvýšit pravděpodobnost zapojení a konverzí tím, že vybírají vhodné reklamní prostory pro své cílové skupiny.
  3. Vydavatelé i inzerenti mohou využívat automatizované technologie, jako je reklama, k efektivnějšímu prodeji a nákupu AD inventory.
  4. Vydavatelé mohou zlepšit uživatelskou zkušenost a snížit míru odskoku tím, že nebudou přetěžovat své webové stránky příliš mnoha reklamami.
  5. Vydavatelé i inzerenti mohou sledovat a analyzovat výkon svých reklamních kampaní a provést potřebné úpravy a optimalizace.

 

Zdroje článku:

What is ad inventory (advertising inventory)? | Definition from TechTarget [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/whatis/definition/ad-inventory-advertising-inventory

What is digital ad inventory? | Adjust [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.adjust.com/glossary/ad-inventory/

What is ad inventory? | AppsFlyer mobile marketing glossary [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.appsflyer.com/glossary/ad-inventory/

 

Naše služby:

Zpět do obchodu