GAP analýza: co to je a jak funguje?

GAP analýza je nástroj, který slouží k porovnání současného a žádoucího stavu nějakého procesu, produktu nebo organizace. Cílem GAP analýzy je identifikovat mezery, které brání dosažení stanovených cílů, a navrhnout akce k jejich překonání.

Používá se v různých oblastech, jako je marketing, transformace, management nebo kvalita.

 gap-analyza

GAP analýza se skládá z následujících kroků:

  • Kontrola systému: Zde se zhodnotí stávající informační systém, postupy, vlastnosti a funkce, které se týkají daného tématu.
  • Vypracování požadavků: Zde se určí strategické cíle, které je třeba splnit pro zavedení nového nebo vylepšeného systému.
  • Porovnání: Zde se srovnají různé vlastnosti a atributy současného a navrhovaného systému a zjistí se, kde jsou nesrovnalosti nebo nedostatky.
  • Důsledky: Zde se popíšou rizika, která jsou spojená s vývojem nového nebo vylepšeného systému, jako jsou náklady, čas, zdroje nebo dopad na zákazníky.
  • Doporučení: Zde se navrhnou opatření, která by měla vyplnit nebo překlenout mezery a zajistit dosažení cílů.

GAP analýza se liší od marketingového výzkumu tím, že neanalyzuje pouze existující trh, ale hledá nové příležitosti, kde je poptávka větší než nabídka.

Pomáhá firmám najít konkurenční výhody, zlepšit své produkty nebo služby, optimalizovat své procesy nebo zvýšit svou efektivitu.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

GAP analýza – Wikipedie [online]. [cit. 28. 01. 2024]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/GAP_anal%C3%BDza

What is gap analysis and how does it work? [online]. [cit. 28. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/gap-analysis

Zpět do obchodu