IP adresa: jak funguje a jaké máme druhy?

IP adresa je unikátní číselný identifikátor, který je přiřazen každému zařízení připojenému k síti používající Internet Protocol pro komunikaci. Tento identifikátor slouží dvěma hlavním účelům: adresování hostitele a umístění adresování.

 ip-adresa

Jaké máme typy IP Adres?

IPv4

 • Formát: IPv4 adresy jsou 32-bitové čísla, obvykle zobrazené jako čtyři desítkové čísla oddělené tečkami.
 • Příklad: 192.168.1.1
 • Rozšíření: Kvůli omezenému počtu IPv4 adres byly zavedeny techniky jako je NAT (Network Address Translation) pro efektivnější využívání adres.

IPv6

 • Formát: IPv6 adresy byly zavedeny pro řešení vyčerpání IPv4 adres. Jsou 128-bitové, často zobrazené jako osm skupin čtyř hexadecimálních čísel.
 • Příklad: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
 • Výhody: Poskytuje mnohem větší adresní prostor a lepší bezpečnostní funkce.

 

Jak IP Adresy Fungují?

 • Přidělení Adres: IP adresy jsou přiděleny zařízením dynamicky (např. prostřednictvím DHCP) nebo staticky (pevně nastavené).
 • Routování: Internet používá IP adresy k směrování datových paketů do správného cíle.

Třídy IP Adres

 • Třída A, B, C: Rozděleny podle počtu adres dostupných pro sítě různých velikostí.
 • Třída D a E: Určené pro speciální účely, jako je multicast (D).

Speciální IP Adresy

 • Lokální Adresy: Adresy jako 127.0.0.1 (localhost) jsou vyhrazeny pro speciální účely.
 • Soukromé Adresy: Určité rozsahy jsou vyhrazeny pro soukromé sítě.

Dynamické vs. Statické IP Adresy

 • Dynamické IP Adresy: Často používány pro běžné spotřebiče a mobilní zařízení; mohou se měnit při každém připojení k síti.
 • Statické IP Adresy: Přiděleny zařízením vyžadujícím konstantní IP adresu, jako jsou servery.

Bezpečnost a Správa IP Adres

 • Bezpečnostní Otázky: IP adresy mohou být zneužity pro sledování uživatelů nebo kybernetické útoky.
 • Správa: Organizace jako ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) koordinují globální pool IP adres.

 

Jaké služby nabízíme?

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

 

Zdroje článku:

Just a moment... [online]. [cit. 28. 01. 2024]. Dostupné z: https://whatismyipaddress.com/ip-address

Zpět do obchodu