Co je to Brand?

Brand, značka, image, identita… Možná jste už slyšeli tyto pojmy, ale víte, co přesně znamenají a jak se liší? A hlavně, proč by vás mělo zajímat, jaký máte brand a jak ho budovat?

 

Brand je více než jen logo...

Možná si myslíte, že brand je jen logo nebo název firmy. To je ale jen část pravdy....

Brand je totiž celkový dojem, který máte o firmě, produktu nebo službě.

Je to pocit, emoce, zkušenost, kterou s nimi máte nebo očekáváte. Brand je to, co vás odlišuje od konkurence a co vás dělá jedinečnými.

Brand není něco, co si vymyslíte a pak na to zapomenete. Brand je něco, co se neustále vyvíjí a komunikuje. Brand je proces, strategie, příběh.

Brand je způsob, jakým oslovujete a udržujete vztah se svými zákazníky, partnery, zaměstnanci a veřejností.

 

Proč je brand důležitý?

Možná si říkáte, že brand je jen pro velké firmy, které mají peníze na reklamu a marketing. To je ale omyl....

Brand je důležitý pro každou firmu, bez ohledu na velikost, odvětví nebo trh. Brand vám totiž může přinést tyto výhody:

  • Zvýšení povědomí a důvěry: brand vám pomůže zviditelnit se a zaujmout si místo v mysli vašich potenciálních zákazníků. Brand vám pomůže vybudovat si reputaci a důvěru, která je klíčová pro dlouhodobý úspěch.
  • Zvýšení loajality a zákaznické spokojenosti: brand vám pomůže vytvořit si silný emocionální vztah se svými stávajícími zákazníky. Brand vám pomůže splnit jejich očekávání a potřeby, a tím zvýšit jejich spokojenost a loajalitu. Brand vám pomůže získat si doporučení a opakované nákupy.
  • Zvýšení diferenciace a konkurenceschopnosti: brand vám pomůže odlišit se od ostatních nabídek na trhu, které jsou možná podobné nebo levnější. Brand vám pomůže ukázat, co je na vás jedinečné a proč by vás měli zákazníci vybrat. Pomůže vám vytvořit si konkurenční výhodu a zvýšit vaši hodnotu.
  • Zvýšení motivace a angažovanosti: brand vám pomůže definovat a sdílet vaši vizi, poslání, hodnoty a kulturu. Brand vám pomůže inspirovat a motivovat vaše zaměstnance, partnery a dodavatele. Brand vám pomůže vytvořit si silný tým, který bude sdílet vaše cíle a bude se snažit je naplnit.

 

Jak budovat brand?

Budování brandu není jednoduché ani rychlé. Vyžaduje to strategické plánování, kreativní nápady, konzistentní provedení a neustálé měření a zlepšování.

Budování brandu je cestou, která nikdy nekončí.

Jaké zahrnuje kroky?

  • Analýza současného stavu: musíte si uvědomit, jaký je váš brand nyní, jak ho vnímají vaši zákazníci, konkurenti a veřejnost, jaké jsou vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.
  • Stanovení cílů a strategie: musíte si určit, jaký chcete mít brand v budoucnosti, jaké jsou vaše cílové skupiny, jak se chcete odlišit od konkurence, jaké jsou vaše klíčové poselství a sliby, jaké jsou vaše hodnoty a osobnost.
  • Vytvoření vizuální identity: musíte si vytvořit vizuální prvky, které budou reprezentovat váš brand, jako je logo, barvy, fonty, grafika, fotografie, video, web, obaly, letáky, vizitky atd.
  • Vytvoření komunikačního plánu: musíte si naplánovat, jak a kde budete komunikovat se svými zákazníky, partnery, zaměstnanci a veřejností, jaké budete používat kanály, nástroje, formáty, tón a styl, jaké budete mít marketingové kampaně, akce, aktivity atd.
  • Implementace a evaluace: musíte si zajistit, že váš brand je konzistentně a kvalitně prezentován a komunikován na všech úrovních a všech bodech kontaktu. Musíte si měřit, jak dobře funguje váš brand, jaké máte výsledky, zpětnou vazbu, návratnost investic atd.

 

NAŠE SLUŽBY:

 

Zdroje článku:

What is a brand? [online]. [cit. 06. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/whatis/definition/brand

Brand: Types of Brands and How to Create a Successful Brand Identity [online]. [cit. 06. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/b/brand.asp

 

Zpět do obchodu