Co je to HTML kód?

HTML je zkratka pro Hyper Text Markup Language, což znamená hypertextový značkovací jazyk. HTML je jazyk, který se používá pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

Tento kód je založen na používání značek neboli tagů, které určují strukturu a vzhled dokumentu. HTML je také aplikací dříve vyvinutého univerzálního značkovacího jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language).

 co-je-html-kod

Historie

HTML se vyvíjí od roku 1990, kdy byl navržen Timem Berners-Leem a Robertem Cailliauem jako součást projektu World Wide Web v CERNu, výzkumném centru fyziky ve Švýcarsku.

Od té doby bylo vydáno několik verzí HTML, které přidávaly nové funkce a možnosti. Mezi nejdůležitější verze patří:

  • HTML 2.0 (1995) - první verze, která zcela odpovídala syntaxi SGML a přidávala podporu pro formuláře a grafiku.
  • HTML 3.2 (1997) - verze, která přidávala podporu pro tabulky, zarovnávání textu a stylové prvky pro ovlivňování vzhledu.
  • HTML 4.0 (1997) - verze, která přidávala podporu pro mezinárodní znakové sady, skriptování, rámce, objekty a kaskádové styly (CSS).
  • HTML 5 (2014) - současná verze, která přidává podporu pro multimédia, grafiku, animace, interaktivitu, sémantiku a přístupnost.

 

Proč je tak důležitý?

HTML je základním jazykem pro tvorbu webových stránek, ale není jediným.

Existují i další jazyky, které rozšiřují nebo doplňují HTML, například:

  1. XHTML - verze HTML, která je založena na XML (Extensible Markup Language) a má přísnější syntaxi a pravidla.
  2. XML - jazyk, který umožňuje definovat vlastní značky a strukturu dat pro různé účely.
  3. CSS - jazyk, který umožňuje oddělit vzhled stránky od jejího obsahu a nastavovat různé styly pro různé zařízení a prohlížeče.
  4. JavaScript - jazyk, který umožňuje přidávat dynamiku, interaktivitu a logiku do stránek.
  5. PHP - jazyk, který umožňuje vytvářet dynamické stránky, které se mění podle vstupů uživatele nebo databáze.

HTML je tedy jazyk, který slouží k vytváření a zobrazování webových stránek. HTML je značkovací jazyk, který používá tagy k určení struktury a vzhledu dokumentu.

Pokud hledáte základní HTML značky, můžete navštívit: Jak psát web.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

HTML - Wikipedia [online]. [cit. 07. 02. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/HTML

What is html ?[online]. [cit. 07. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-html

Zpět do obchodu