Co je to Meta Description a jak na něj?

Meta description je krátký text, který shrnuje obsah webové stránky. Zobrazuje se ve výsledcích vyhledávání (SERP) pod názvem stránky a URL adresou.

Dobrý meta description může uživatelům internetu pomoci s nalezením relevantních informací a s rozhodnutím, zda na danou stránku kliknout.

jak-na-meta-description 

Jak je důležité meta description?

Meta description sice není přímým faktorem ovlivňujícím pozici stránky ve výsledcích vyhledávání, ale může zvýšit míru prokliků (CTR).

Pokud je meta description relevantní a poutavý, je větší pravděpodobnost, že uživatelé na danou stránku kliknou.

To může vést k zvýšení organické návštěvnosti webu.

 

Jak napsat dobrý meta description?

  • Délka: Ideální délka meta description je 140-160 znaků včetně mezer.
  • Obsah: Meta description by měl stručně a výstižně popisovat obsah stránky. Měl by obsahovat klíčová slova, která uživatelé pravděpodobně použijí při vyhledávání.
  • Výzva k akci: Meta description může obsahovat výzvu k akci, která uživatele vyzve k návštěvě stránky.
  • Jedinečnost: Každá stránka by měla mít jedinečný meta description.

 

Tipy pro psaní meta description

  • Použijte klíčová slova, která jsou relevantní pro obsah stránky.
  • Pište jasně a srozumitelně.
  • Vyhněte se nadměrnému používání klíčových slov.
  • Použijte výzvu k akci.
  • Zkontrolujte délku meta description.
  • Otestujte různé varianty meta description.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What Are Meta Descriptions And How to Write Them - Moz [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/meta-description

How to create the right meta description • Yoast [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://yoast.com/meta-descriptions/

What Is a Meta Description? (+ How to Write One & Best Practices) [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/meta-description/

 

 

Zpět do obchodu