Google operátory: kompletní průvodce

Google operatory jsou speciální znaky nebo slova, která můžete použít ve vyhledávacím poli, abyste upřesnili nebo rozšířili své vyhledávání. Google operátory vám umožňují najít přesnější a relevantnější výsledky, protože berou v potaz některé atributy, jako je umístění, typ souboru, datum, doména nebo titulek stránky.

Existuje mnoho operatorů od Googlu, které můžete použít k různým účelům. V tomto článku vám představím některé z nejčastěji používaných a užitečných google operatorů a ukážu vám, jak je používat.

google-operatory

Jaké jsou základní operátory Googlu?

Mezi základní google operatory patří znaménka plus (+), mínus (-), uvozovky („“) a hvězdička (*).

Pomocí těchto znaků můžete ovlivnit, jaká slova nebo fráze se mají ve výsledcích vyhledávání objevit nebo neobjevit.

 • Znak plus (+) znamená, že dané slovo se musí ve výsledcích vyhledávání objevit. Například, pokud zadáte [apple +iphone], zobrazí se vám stránky, které obsahují slovo apple i slovo iphone.
 • Znak mínus (-) znamená, že dané slovo se nesmí ve výsledcích vyhledávání objevit. Například, pokud zadáte [apple -iphone], zobrazí se vám stránky, které obsahují slovo apple, ale neobsahují slovo iphone.
 • Uvozovky („“) znamenají, že se má vyhledávat přesná fráze, která je mezi nimi uvedena. Například, pokud zadáte [„steve jobs“], zobrazí se vám stránky, které obsahují přesně tuto frázi, ale ne stránky, které obsahují jen slovo Steve nebo jen slovo Jobs.
 • Hvězdička (*) znamená, že na jejím místě se může objevit jakékoliv slovo nebo fráze. Například, pokud zadáte [steve * apple], zobrazí se vám stránky, které obsahují slovo steve a slovo apple, ale mezi nimi může být cokoliv, například Steve Wozniak apple nebo Steve Jobs apple.

 

Pokročilé Operátory Googlu

Pokročilé Google operátory jsou speciální slova, která se píší s dvojtečkou (:).

Pomocí těchto slov můžete omezit nebo změnit typ vyhledávání podle určitých kritérií, jako je doména, typ souboru, titulek, datum, umístění nebo zdroj.

 • Site: vám umožňuje vyhledávat pouze na určité doméně nebo webu. Například, pokud zadáte [site:apple.com], zobrazí se vám pouze stránky, které patří k webu apple.com. Pokud zadáte [site:cz], zobrazí se vám pouze stránky, které mají koncovku cz.
 • Filetype: vám umožňuje vyhledávat pouze určité typy souborů, jako jsou pdf, doc, jpg nebo mp3. Například, pokud zadáte [apple filetype:pdf], zobrazí se vám pouze soubory pdf, které obsahují slovo apple.
 • Intitle: vám umožňuje vyhledávat pouze stránky, které obsahují určité slovo nebo frázi v titulku. Například, pokud zadáte [intitle:apple], zobrazí se vám pouze stránky, které mají slovo apple v titulku. Pokud chcete vyhledávat více slov v titulku, můžete použít operátor allintitle:.
 • Inurl: vám umožňuje vyhledávat pouze stránky, které obsahují určité slovo nebo frázi v url adrese. Například, pokud zadáte [inurl:apple], zobrazí se vám pouze stránky, které mají slovo apple v url adrese. Pokud chcete vyhledávat více slov v url adrese, můžete použít operátor allinurl:.
 • Intext: vám umožňuje vyhledávat pouze stránky, které obsahují určité slovo nebo frázi v obsahu. Například, pokud zadáte [intext:apple], zobrazí se vám pouze stránky, které obsahují slovo apple v obsahu. Pokud chcete vyhledávat více slov v obsahu, můžete použít operátor allintext:.
 • Related: vám umožňuje vyhledávat stránky, které jsou podobné určité stránce. Například, pokud zadáte [related:apple.com], zobrazí se vám stránky, které jsou podobné webu apple.com.
 • Define: vám umožňuje vyhledávat definici určitého slova nebo fráze. Například, pokud zadáte [define:zelený čaj], zobrazí se vám definice slova zelený čaj.
 • Cache: vám umožňuje zobrazit nejnovější verzi stránky, kterou má Google uloženou v paměti. Například, pokud zadáte [cache:apple.com], zobrazí se vám verze stránky apple.com, kterou Google naposledy načetl.
 • Weather: vám umožňuje zobrazit počasí v určitém místě. Například, pokud zadáte [weather:Praha], zobrazí se vám počasí v Praze.
 • Stocks: vám umožňuje zobrazit informace o akciích určité společnosti. Například, pokud zadáte [stocks:Apple], zobrazí se vám informace o akciích společnosti Apple.
 • Map: vám umožňuje zobrazit mapu určitého místa. Například, pokud zadáte [map:Brno], zobrazí se vám mapa Brna.
 • Movie: vám umožňuje zobrazit informace o určitém filmu. Například, pokud zadáte [movie:Avatar], zobrazí se vám informace o filmu Avatar.
 • In: vám umožňuje převádět jednotky nebo měny. Například, pokud zadáte [100 eur in czk], zobrazí se vám převod 100 eur na české koruny.
 • Source: vám umožňuje vyhledávat zprávy z určitého zdroje v Google News. Například, pokud zadáte [source:novinky.cz], zobrazí se vám zprávy z webu novinky.cz.
 • Before: a after: vám umožňuje vyhledávat stránky, které byly vytvořeny nebo aktualizovány před nebo po určitém datu. Datum musí být ve formátu rrrrmmdd. Například, pokud zadáte [apple before:20200101], zobrazí se vám stránky, které byly vytvořeny nebo aktualizovány před 1. lednem 2020.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Google Search Operators: The Complete List (44 Advanced Operators) [online]. [cit. 07. 02. 2024]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/

How to Use Search Operators for Advanced Google Search - Moz [online]. [cit. 07. 02. 2024]. Dostupné z: https://moz.com/learn/seo/search-operators

Zpět do obchodu