Co znamená přesměrování 404?

Chyba 404 nebo 'stránka nenalezena' je jednou z nejběžnějších chyb, s kterými se uživatelé internetu setkávají.

Tato chybová zpráva se zobrazuje, když webový server nemůže nalézt požadovanou stránku nebo zdroj. 

 

Co znamená chyba 404?

Chyba 404 je standardní HTTP stavový kód, který indikuje, že server našel požadovanou doménu, ale specifický zdroj (např. webová stránka) na této adrese neexistuje.

Tato chyba je často doprovázena zprávou '404 Not Found', '404', nebo 'Page Not Found'.

 

Proč je chyba 404 důležitá?

 1. Uživatelská zkušenost: Chyba 404 může zhoršit uživatelský zážitek, protože uživatelé nemohou najít obsah, který hledají a opustí vaše stránky.
 2. SEO: Časté chyby 404 mohou negativně ovlivnit hodnocení webové stránky ve vyhledávačích.
 3. Správa webu: Chyba 404 může poukázat na problémy ve struktuře webu, jako jsou neplatné odkazy nebo problémy s přesměrováním.

 

Jak efektivně řešit chybu 404?

 1. Vlastní stránka 404: Vytvoření vlastní 404 stránky, která se snaží udržet uživatele na vašem webu, nabízející odkazy na hlavní stránku nebo populární obsah.
 2. Revize a oprava odkazů: Pravidelně kontrolujte svůj web na nefunkční odkazy a opravujte je.
 3. Použití 301 Redirectu pro odstraněné stránky: Pokud jste trvale odstranili stránku, použijte 301 redirect, aby uživatelé a vyhledávače byli přesměrováni na relevantní stránku.
 4. Monitorování a analýza chyb 404: Využijte nástroje jako Google Analytics nebo Google Search Console k monitorování výskytu chyb 404 a jejich zdrojů.

 

Jaké jsou další stavové kódy se kterými se můžete setkat?

 1. 1xx - Informační Odpovědi:

  • 100 Continue: požadavek byl přijat, proces může pokračovat.
  • 101 Switching protocols: požadavek na změnu protokolu byl akceptován.
 2. 2xx - Úspěšné odpovědi:

  • 200 OK: standardní odpověď pro úspěšně zpracované požadavky.
  • 201 Created: požadavek byl úspěšně splněn a vytvořil nový zdroj.
  • 204 No content: požadavek byl úspěšně zpracován, ale nevrací žádný obsah.
 3. 3xx - Přesměrování:

  • 301 Moved permanently: požadovaný zdroj byl trvale přesunut na novou URL.
  • 303 See other: odpověď na požadavek se nachází na jiné URL a má být načtena pomocí GET metody.
  • 304 Not modified: informuje, že požadovaný zdroj nebyl od posledního požadavku změněn.
 4. 4xx - Chyby klienta:

  • 400 Bad request: server nerozumí požadavku kvůli špatné syntaxi.
  • 401 Unauthorized: autentizace je vyžadována a selhala nebo dosud nebyla poskytnuta.
  • 403 Forbidden: server odmítl odpovědět na požadavek.
  • 404 Not found: server nemůže nalézt požadovaný zdroj.
 5. 5xx - Chyby serveru:

  • 500 Internal server error: obecná chyba serveru, kdy server narazil na neočekávanou situaci.
  • 503 Service unavailable: server není v danou chvíli schopen zpracovat požadavek.
  • 504 Gateway timeout: Server jako brána nebo proxy neobdržel včas odpověď.

 

Zdroje článku:

404 Redirects: What Are They & How to Redirect Them | Big Leap [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.bigleap.com/blog/properly-404-redirect/

302 vs 301 Redirects: What You Need to Know | BrightEdge [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.brightedge.com/blog/seo-redirects

 

Jaké služby nabízíme?

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu