Co je nefunkční odkaz?

Nefunkční odkaz, anglicky broken link, je hypertextový odkaz, který nevede na existující webovou stránku. Kliknutím na takový odkaz se uživateli zobrazí chybová zpráva, nejčastěji 404 - Stránka nenalezena.

 

S jakými typy se můžete setkat?

Existují dva hlavní typy nefunkčních odkazů:

 1. Interní: Nefunkční odkaz na stránku v rámci vašeho webu.
 2. Externí: Nefunkční odkaz na stránku na jiném webu.

 

Příčiny nefunkčních odkazů

Mezi nejčastější příčiny vzniku nefunkčních odkazů patří:

 1. Smazání stránky: Cílová stránka byla smazána z webu.
 2. Přesunutí stránky: Cílová stránka byla přesunuta na jinou adresu URL, ale přesměrování nebylo nastaveno.
 3. Změna názvu stránky: Cílová stránka změnila název a URL adresa se změnila.
 4. Chyba v URL: URL adresa odkazu obsahuje chybu.
 5. Neexistující stránka: Odkaz směřuje na stránku, která nikdy neexistovala.

 

Dopady nefunkčních odkazů

Nefunkční odkazy na webu mají hned několik negativních dopadů:

 1. Zhoršují uživatelský komfort: Uživatelé se setkávají s chybovými zprávami a frustrací.
 2. Snižují SEO: Vyhledávače vnímají nefunkční odkazy jako signál nekvalitní webové stránky, což může vést k horšímu umístění ve výsledcích vyhledávání.
 3. Poškozují reputaci webu: Nefunkční odkazy znevěrohodňují web a snižují důvěryhodnost v očích uživatelů.

 

Jak najít a opravit nefunkční odkazy?

Existuje několik nástrojů pro vyhledávání nefunkčních odkazů na webu, například:

Po nalezení nefunkčních odkazů je nutné je opravit. Existuje několik možností:

 1. Odstranit odkaz: Pokud odkaz není relevantní, je možné ho jednoduše smazat.
 2. Aktualizovat odkaz: Pokud cílová stránka stále existuje, je nutné aktualizovat URL adresu odkazu.
 3. Přesměrovat odkaz: Pokud cílová stránka byla přesunuta, je možné nastavit přesměrování na novou adresu URL.

 

Prevence

Vznik nefunkčních odkazů lze do značné míry eliminovat:

 • Pečlivě kontrolovat URL adresy: Před vložením odkazu na web je nutné zkontrolovat, zda je URL adresa správná a stránka existuje.
 • Používat nástroje pro sledování odkazů: Existuje mnoho nástrojů, které monitorují odkazy na webu a upozorní vás na nefunkční odkazy.
 • Nastavovat přesměrování: Pokud přesouváte stránku na jinou adresu URL, nezapomeňte nastavit přesměrování staré URL adresy na novou.

Pravidelná kontrola a oprava nefunkčních odkazů je důležitá pro udržení kvality webu a zajištění dobrého uživatelského komfortu.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Broken Links: Common Causes and How to Fix Them [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/broken-link/

What are Broken Links? [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://raventools.com/marketing-glossary/broken-links/

Broken Link Building: What It Is & How to Do It Right in 2024 [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/broken-link-building/

 

 

Zpět do obchodu