Co je Meta Keywords?

Meta keywords (česky meta klíčová slova) je HTML tag, který se používá v hlavičce webové stránky. Dříve sloužil k informování vyhledávačů o obsahu stránky a pomohl jim tak s indexováním a zobrazováním ve výsledcích vyhledávání.

 

Jak meta keywords dříve fungovaly?

V minulosti vyhledávače analyzovaly meta keywords a na jejich základě určovaly relevanci stránky pro dané dotazy.

Webmasteři tak měli možnost ovlivnit pozice svých stránek ve výsledcích vyhledávání (SERP) tím, že do meta keywords zahrnuli relevantní klíčová slova.

 

Proč meta keywords už nejsou důležité?

V průběhu let se meta keywords staly předmětem zneužívání ze strany webmasteřů, kteří do nich zahrnovali nerelevantní a nadměrně opakovaná klíčová slova.

To vedlo k tomu, že vyhledávače jako Google a Seznam přestaly meta keywords pro hodnocení stránek zohledňovat.

 

Dnes meta keywords nemají na pozice ve vyhledávání žádný vliv.

 

Mám i nadále používat meta keywords?

I když meta keywords nemají na SEO žádný vliv, někteří webmasteři je stále používají. Argumentují tím, že i když je Google nepoužívá, jiné vyhledávače (např. Bing) je stále zohledňují.

Nicméně, vyplňování meta keywords je zbytečná práce.

Místo toho byste se měli zaměřit na optimalizaci jiných aspektů své stránky, jako je obsah, title tag a meta description.

 

Důležité informace o meta keywords:

  1. Meta keywords jsou HTML tag v hlavičce webové stránky.
  2. Dříve sloužily k informování vyhledávačů o obsahu stránky.
  3. Dnes meta keywords nemají na pozice ve vyhledávání žádný vliv.
  4. Vyplňování meta keywords je zbytečná práce.

Místo meta keywords se zaměřte na:

  • Kvalitní obsah
  • Relevantní title tag
  • Poutavý meta description

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Meta Keywords: What They Are and How They Work [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.wordstream.com/meta-keyword

Meta Keywords: What Are They & Should You Use Them for SEO? [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/meta-keywords/

Meta Keywords: What Are They and Should You Use Them? [online]. [cit. 07. 03. 2024]. Dostupné z: https://ahrefs.com/blog/meta-keywords/

 

Zpět do obchodu