Co znamená dočasné přesměrování 302?

302 přesměrování, známé také jako dočasné přesměrování, je důležitá technika v oblasti správy webových stránek a SEO.

Toto přesměrování informuje webové prohlížeče a vyhledávače, že požadovaný zdroj (URL) byl dočasně přesunut na jinou lokaci.

 

Co je 302 redirect?

302 redirect je HTTP stavový kód, který označuje dočasné přesměrování. Na rozdíl od 301 redirectu, který signalizuje trvalé přesměrování, 302 říká "tento zdroj se dočasně nachází na jiné adrese, ale v budoucnu se vrátí zpět".

Jak 302 redirect funguje?

Když server odpovídá na HTTP požadavek s 302 stavovým kódem, posílá také novou URL adresu, kam by uživatel měl být přesměrován. Webové prohlížeče a roboti vyhledávačů pak automaticky přejdou na tuto novou adresu.

Důležitost 302 Redirect v SEO:

  1. Dočasné přesměrování: Ideální pro situace, kdy je potřeba dočasně přesunout obsah – například během údržby stránky nebo pro dočasné propagační kampaně.
  2. Zachování hodnocení pozic ve vyhledávačích: Vyhledávače rozumí, že původní URL by měla zůstat v indexu, protože přesměrování je jen dočasné.
  3. Uživatelská zkušenost: 302 redirect zajišťuje, že uživatelé nejsou zmateni změnou URL a mohou pokračovat v přístupu k požadovanému obsahu.

 

Kdy použít 302 redirect?

  • Během testování nového web designu nebo funkce na live URL.
  • Při provádění dočasných změn na stránkách kvůli sezónním akcím nebo událostem.
  • Když chcete zachovat možnost vrátit se k původnímu obsahu bez ovlivnění SEO.

Tipy a rady při implementaci

302 redirect může být implementován na serverové úrovni (např. v souboru .htaccess na Apache serverech) nebo prostřednictvím programovacích jazyků, jako je PHP. Důležité je zajistit, aby byla implementace správná a aby nedošlo k nechtěným SEO problémům.

 

Zdroje článku:

A Guide To 301 vs 302 Redirects For SEO [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/301-vs-302-redirects-seo/299843/

What’s a 302 Redirect? And When Should You (Actually) Use It? [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/302-redirect/

 

Jaké služby nabízíme?

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu