GET

Metoda GET je součástí protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a slouží k získávání dat ze serveru.

Zpět do obchodu