Kdo je zákazník?

Zákazník je osoba nebo organizace, která nakupuje produkty nebo služby od firmy.

V širším smyslu slova se jedná o kohokoli, kdo s firmou přichází do styku, ať už jako kupující, uživatel, klient, nebo i jen jako zájemce o produkty či služby.

 

Jaké jsou typy zákazníků?

Základní rozdělení zákazníků je podle jejich nákupního chování:

  1. Noví zákazníci: Jedná se o osoby, které s firmou teprve navazují kontakt a poprvé nakupují její produkty či služby.
  2. Stávající zákazníci: Jedná se o osoby, které již v minulosti s firmou nakupovaly a pravděpodobně tak budou činit i v budoucnu.

 

Podle čeho se můžou rozlišovat zákazníci?

  • Věk: Firmy se mohou zaměřovat na různé věkové skupiny, například na mladé lidi, seniory, atd.
  • Pohlaví: Některé produkty a služby jsou určeny spíše pro muže, jiné pro ženy.
  • Příjem: Firmy se mohou zaměřovat na zákazníky s různou výší příjmu.
  • Vzdělání: Firmy se mohou zaměřovat na zákazníky s různou úrovní vzdělání.
  • Rodinný stav: Firmy se mohou zaměřovat na singles, rodiny s dětmi, atd.

 

Jaké služby nabízíme?

 Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

 

Zdroje článku:

Customer: Definition and How to Study Their Behavior for Marketing [online]. [cit. 26. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/c/customer.asp

Who is a customer? [online]. [cit. 26. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/who-customer-vish-viswanathan

 

Zpět do obchodu