Kdo je zadavatel reklamy?

Zadavatel reklamy je osoba, která hradí náklady na reklamu a nese za ni konečnou zodpovědnost.

Může to být:

  1. Fyzická osoba: Jedinec, který propaguje svůj produkt, službu nebo myšlenku.
  2. Právnická osoba: Firma, nezisková organizace, státní instituce atd., která propaguje své produkty, služby nebo myšlenky.

Zadavatel reklamy může spolupracovat s reklamní agenturou, která mu pomůže s:

  • Návrhem reklamní kampaně: Agentura zadavateli pomůže s definováním cílů kampaně, výběrem cílového publika a s tvorbou reklamních materiálů.
  • Realizací reklamní kampaně: Agentura se postará o umístění reklamy v médiích a o sledování výsledků kampaně. 

Zadavatel reklamy je klíčovou postavou v reklamním procesu. Je zodpovědný za obsah reklamy, její pravdivost a označení.

Spoluprací s reklamní agenturou může zadavatel dosáhnout maximálního efektu své reklamní kampaně.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Advertiser [online]. [cit. 26. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/advertiser

What is an Advertiser? • SplitMetrics [online]. [cit. 26. 03. 2024]. Dostupné z: https://splitmetrics.com/glossary/what-is-an-advertiser/

 

Zpět do obchodu