Co je to komunikační mix?

Komunikační mix, nazývaný též marketingový komunikační mix, je soubor nástrojů a médií, které firma používá k oslovení svých cílových skupin. Je to jedna ze 4P marketingového mixu, vedle produktu, ceny a distribuce.

 

Jaké jsou hlavní cíle komunikačního mixu?

 • Informovat cílové skupiny o firmě, produktu nebo službě.
 • Přesvědčit cílové skupiny ke koupi produktu nebo služby.
 • Vybudovat si silnou značku a pozitivní image.
 • Udržovat si stávající zákazníky.

 

Složky komunikačního mixu

 • Reklama: Placená forma komunikace, která má za cíl oslovit široké publikum. Patří sem televizní reklama, radiová reklama, internetová reklama, tištěná reklama atd.
 • Podpora prodeje: Krátkodobé marketingové aktivity, které mají za cíl stimulovat nákup produktu. Patří sem slevy, kupóny, soutěže, dárky atd.
 • Public relations (PR): Budování a udržování dobrých vztahů s veřejností. Patří sem tiskové zprávy, konference, sponzoring atd.
 • Přímý marketing: Přímá komunikace s cílovými skupinami. Patří sem e-mailový marketing, telemarketing, direct mail atd.
 • Osobní prodej: Přímá interakce mezi prodejcem a zákazníkem. Patří sem obchodní jednání, prezentace atd.

 

Výběr správných nástrojů komunikačního mixu

Při výběru nástrojů komunikačního mixu je důležité zvážit:

 • Cíle marketingové kampaně
 • Cílové skupiny
 • Rozpočet
 • Dostupnost médií

 

Je důležitý?

Komunikační mix je důležitým nástrojem pro dosažení marketingových cílů firmy. Správně sestavený komunikační mix může firmě pomoci:

 • Zvýšit povědomí o značce
 • Získat nové zákazníky
 • Zvýšit prodeje
 • Vybudovat si silnou pozici na trhu

 

Související články:

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Marketing Theories – The Communications Mix [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.professionalacademy.com/blogs/marketing-theories-the-communications-mix/

What is Communications mix and its role in Marketing of a product? [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.marketing91.com/communications-mix/

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

 

Zpět do obchodu