Co je to integrovaná marketingová komunikace a proč je důležitá?

Integrovaná marketingová komunikace (IMK) je souhrn všech typů marketingové komunikace provozované danou společností. Cílem IMK je vytvořit jednotné, jasné a přesvědčivé sdělení nejen o firmě, ale také o jejích produktech, službách a hodnotách. IMK zahrnuje různé komunikační nástroje, jako jsou reklama, public relations, podpora prodeje, přímý marketing, sociální média, osobní prodej a další. Tyto nástroje by měly být vzájemně propojeny a koordinovány tak, aby se doplňovaly a posilovaly.

 integrovana-marketingova-komunikace

 

Proč je integrovaná marketinková komunikace důležitá?

IMK je důležitá z několika důvodů. Zaprvé, IMK pomáhá budovat silnou a odlišnou značku, která je snadno rozpoznatelná a zapamatovatelná pro zákazníky.

Jaké jsou její další její výhody?

 1. Zvyšuje důvěru a loajalitu zákazníků, kteří vnímají firmu jako spolehlivou, kvalitní a odpovědnou.
 2. Zlepšuje efektivitu a návratnost marketingových investic, protože snižuje plýtvání zdroji a zamezuje konfliktům mezi různými komunikačními aktivitami.
 3. Umožňuje lépe reagovat na změny v trhu, potřeby zákazníků a konkurenční tlak, protože umožňuje rychle a flexibilně upravovat komunikační strategii.

 

Jak vytvořit úspěšnou IMK strategii?

Vytvoření úspěšné IMK strategie vyžaduje několik kroků.

Prvním krokem je analýza situace, kdy je třeba zhodnotit současný stav firmy, trhu, zákazníků, konkurence a dalších faktorů, které ovlivňují marketingovou komunikaci.

Druhým krokem je stanovení cílů, kdy je třeba definovat, co chce firma dosáhnout pomocí IMK, jaké jsou její cílové skupiny, jaké jsou její klíčové poselství a jak bude měřit úspěch.

Třetím krokem je výběr komunikačního mixu, kdy je třeba rozhodnout, které komunikační nástroje budou použity, jak budou kombinovány, jak budou rozděleny zdroje a jak budou naplánovány.

Čtvrtým krokem je implementace IMK strategie, kdy je třeba realizovat a koordinovat jednotlivé komunikační aktivity v souladu s plánem. Pátým krokem je evaluace IMK strategie, kdy je třeba sledovat a měřit výsledky, zhodnotit účinnost a případně provést korekce.

 

Jaké jsou výhody a nevýhody IMK?

IMK má řadu výhod, ale také některé nevýhody.

Mezi výhody patří:

 • Lepší povědomí o značce a její pozice na trhu
 • Vyšší spokojenost a loajalita zákazníků
 • Vyšší prodej a ziskovost
 • Nižší náklady a vyšší návratnost marketingových investic
 • Lepší schopnost reagovat na změny v trhu a potřeby zákazníků
 • Lepší interní komunikace a spolupráce mezi různými odděleními a partnery

Mezi nevýhody patří:

 • Obtížnost dosažení konzistence a koordinace mezi různými komunikačními nástroji
 • Potřeba změny organizační struktury a kultury
 • Potřeba vysoké kvalifikace a zkušenosti marketingového personálu
 • Potřeba většího zapojení a zpětné vazby od zákazníků
 • Potřeba využívání moderních technologií a médií

 

Související články:

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What Is Integrated Marketing Communication (IMC)? [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://online.purdue.edu/blog/communication/what-is-integrated-marketing-communication-imc

Learn about integrated marketing communications and improve your product promotion [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://business.adobe.com/blog/basics/what-is-integrated-marketing-communication-imc

 

 

Zpět do obchodu