Integrovaný marketing

Integrovaný marketing je strategie, která spojuje různé marketingové kanály a nástroje do jednotného a konzistentního komunikačního plánu. Cílem integrovaného marketingu je vytvořit silnou a dlouhodobou vazbu mezi značkou a zákazníky, zvýšit jejich loajalitu a spokojenost, a zlepšit jejich vnímání hodnoty značky.

integrovany-marketing

 

Kde se využívá?

Integrovaný marketing využívá kombinaci tradičních a digitálních médií, jako jsou televize, rádio, tisk, internet, sociální sítě, mobilní aplikace, e-mail, billboardy, letáky, a další.

Každý z těchto kanálů má své výhody a nevýhody, a proto je důležité je pečlivě vybrat a sladit podle cílové skupiny, marketingových cílů, rozpočtu, a dostupnosti.

Vyžaduje koordinaci a spolupráci mezi různými odděleními a agenturami, které se podílejí na tvorbě a realizaci marketingového plánu. Je také nutné sledovat a měřit výsledky a dopad jednotlivých kanálů a celkové kampaně, a podle toho je upravovat a optimalizovat.

 

Příklady

Příkladem úspěšné integrované marketingové kampaně je ta, kterou provedla společnost Coca-Cola v roce 2014 pod názvem “Share a Coke”. Tato kampaň spočívala v tom, že na etiketách lahví a plechovek byla místo loga značky napsána jména, přezdívky, nebo oslovení, jako například “Tomáš”, “Kamarádka”, nebo “Láska”.

Tímto způsobem Coca-Cola vytvořila osobní a emotivní spojení se svými zákazníky, a podpořila je k sdílení nápoje s rodinou, přáteli, nebo cizími lidmi. Kampaň byla provázena reklamami v televizi, rádiu, tisku, a na internetu, které ukazovaly různé situace, kdy lidé sdíleli Coca-Colu.

Kampaň také využila sociální sítě, kde zákazníci mohli sdílet své fotografie a videa s lahvemi a plechovkami, a také si objednat vlastní etikety s jejich jmény nebo zprávami. Kampaň byla velmi úspěšná, a zvýšila prodej, povědomí, a sympatie značky Coca-Cola po celém světě.

 

Související články:

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What Is Integrated Marketing? | Mailchimp [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://mailchimp.com/marketing-glossary/integrated-marketing/

The Plain-English Guide to Integrated Marketing Communications [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/integrated-marketing

 

Zpět do obchodu