Holistický marketing: co to je a jak funguje?

Holistický marketing je koncept, který navrhl americký ekonom a odborník na marketing Philip Kotler. Tento koncept spočívá v tom, že marketing není jen soubor nástrojů a technik, ale celková filozofie, která zahrnuje všechny aspekty podnikání a zaměřuje se na potřeby a spokojenost zákazníků. Holistický marketing uznává šíři a vzájemnou závislost dnešního marketingového prostředí, které je ovlivněno různými společenskými, technologickými, ekonomickými a kulturními silami.

holisticky-marketing 

Z čeho se skládá?

Holistický marketing se skládá ze čtyř klíčových oblastí, které jsou vzájemně propojené a doplňují se:

  1. Vztahový marketing - zaměřuje se na budování a udržování dlouhodobých a vzájemně prospěšných vztahů se zákazníky, zaměstnanci, partnery a dalšími zainteresovanými stranami. Cílem je vytvořit loajální a spokojené zákazníky, kteří budou opakovaně nakupovat a doporučovat produkty nebo služby firmy. Vztahový marketing také zvyšuje efektivitu a snižuje náklady na získávání nových zákazníků.
  2. Integrovaný marketing - zajišťuje, že všechny marketingové aktivity, jako jsou výzkum trhu, vývoj produktu, cenotvorba, distribuce, komunikace, prodej a podpora, jsou koordinované a konzistentní. Cílem je vytvořit jednotný a soudržný obraz firmy a její nabídky v mysli zákazníků a poskytnout jim hodnotu, která převyšuje jejich očekávání.
  3. Interní marketing - zahrnuje motivaci, školení a zapojení zaměstnanců do marketingového procesu. Cílem je zajistit, že zaměstnanci jsou spokojení, loajální a orientovaní na zákazníka. Interní marketing také podporuje firemní kulturu, vizi a hodnoty, které jsou sdíleny všemi členy organizace.
  4. Sociálně odpovědný marketing - bere v úvahu dopad marketingových aktivit na společnost a životní prostředí. Cílem je přispívat k řešení sociálních a environmentálních problémů, podporovat etické a transparentní jednání a budovat důvěru a reputaci firmy. Sociálně odpovědný marketing také zvyšuje povědomí a preference zákazníků, kteří hledají firmy, které jsou společensky a ekologicky zodpovědné.

Holistický marketing je tedy nový způsob podnikání, který integruje všechny oblasti marketingu do jednoho celku a zaměřuje se na poskytování hodnoty a spokojenosti zákazníkům.

Pomáhá firmám lépe reagovat na změny v dnešním dynamickém a konkurenčním trhu a dosahovat dlouhodobého růstu a ziskovosti.

 

Související články:

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What is Holistic Marketing: A Complete Guide with Examples | 2024 [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.simplilearn.com/holistic-marketing-concept-article

Attention Required! | Cloudflare [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-holistic-marketing

 

 

 

Zpět do obchodu