Marketingová propagace

Marketingová propagace, též nazývaná propagační mix nebo komunikační mix, je soubor aktivit, které slouží k informování, přesvědčování a připomínání produktů, služeb nebo značek cílové skupině. Je to jedna ze 4 základních součástí marketingového mixu, tzv. 4P (Product, Price, Place, Promotion).

 

Jaké jsou cíle?

 1. Zvyšování povědomí o značce: Propagace pomáhá informovat zákazníky o existenci produktu, služby nebo značky a o jejich vlastnostech a výhodách.
 2. Získávání nových zákazníků: Propagace může oslovit nové zákazníky a přilákat je k vyzkoušení produktu nebo služby.
 3. Udržování stávajících zákazníků: Propagace pomáhá udržet stávající zákazníky informované o novinkách a udržet jejich zájem o produkt nebo službu.
 4. Zvyšování prodeje: Propagace může vést k přímému zvýšení prodeje produktu nebo služby.

 

Nástroje marketingové propagace

 • Reklama: Placená forma propagace, která se šíří prostřednictvím médií, jako je televize, rozhlas, internet, tisk a venkovní reklama.
 • Public relations (PR): Budování a udržování dobrých vztahů s veřejností, médii a dalšími stakeholders.
 • Podpora prodeje: Krátkodobé aktivity, které stimulují zájem o produkt nebo službu, například slevy, kupóny, soutěže a věrnostní programy.
 • Přímý marketing: Komunikace s cílovou skupinou přímo, například e-mailem, telefonicky nebo poštou.
 • Vztahový marketing: Budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.

 

Výběr vhodných nástrojů

Volba vhodných nástrojů marketingové propagace závisí na řadě faktorů, jako je cílová skupina, produkt nebo služba, rozpočet a marketingové cíle.

Důležité je, aby všechny nástroje marketingové propagace byly vzájemně sladěny a pracovaly s jedním sdělením.

 

Příklady

 • Reklamní spot v televizi
 • Tisková zpráva o novém produktu
 • Slevová akce v obchodě
 • Věrnostní program pro stálé zákazníky
 • E-mailing s informacemi o novinkách

 

Související články:

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Promotion (marketing) - Wikipedia [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Promotion_(marketing)

What is Promotional Marketing: Definition, Examples, Ideas | SendPulse [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://sendpulse.com/support/glossary/promotional-marketing

 

 

Zpět do obchodu