Marketing v místě prodeje: co to je a jak ho efektivně využít?

Marketing v místě prodeje (MMP) je soubor aktivit a materiálů, které mají za cíl upoutat pozornost zákazníků, ovlivnit jejich nákupní rozhodování a zvýšit prodejnost produktů nebo služeb. MMP se provádí v prodejnách, supermarketech, lékárnách, salónech krásy a dalších místech, kde dochází k přímému kontaktu mezi zákazníkem a nabídkou.

 

Jak funguje?

MMP zahrnuje například:

 • Reklamní materiály, jako jsou plakáty, letáky, cenovky, stojany, displeje, regálové značky, atd.
 • Produkty, jako jsou ochutnávky, vzorky, dárky, soutěže, věrnostní programy, atd.
 • Služby, jako jsou poradenství, školení, demonstrace, instalace, atd.

MMP je také známý jako POS/POP marketing (point of sale / point of purchase), merchandising, in-store marketing nebo sales promotion. MMP je součástí marketingového mixu a komunikačního mixu, protože spolupracuje s ostatními nástroji marketingu, jako jsou reklama, public relations, osobní prodej, atd.

 

Výhody a výzvy MMP

MMP má několik výhod, které ho odlišují od jiných forem marketingu.

Mezi ně patří:

 • MMP je cílený na zákazníky, kteří jsou v místě prodeje a mají zájem o nákup. To zvyšuje pravděpodobnost, že budou reagovat na podněty a nabídky.
 • MMP je interaktivní a zážitkový, protože umožňuje zákazníkům vidět, dotknout se, vyzkoušet nebo ochutnat produkty nebo služby. To zvyšuje jejich zapojení a loajalitu.
 • MMP je flexibilní a rychlý, protože umožňuje reagovat na aktuální potřeby a přání zákazníků, konkurenční situaci nebo sezónní trendy. To zvyšuje efektivitu a konkurenceschopnost.
 • MMP je měřitelný a hodnotitelný, protože umožňuje sledovat a analyzovat prodejní výsledky, návratnost investic, spokojenost zákazníků, atd. To zvyšuje transparentnost a optimalizaci.

 

MMP má také několik výzev, kterým je třeba čelit

Mezi ně patří:

 • MMP je náročný na plánování a koordinaci, protože vyžaduje spolupráci mezi dodavatelem, obchodníkem a konečným zákazníkem. To vyžaduje dobrou komunikaci a dohodu o cílech, strategiích a podmínkách.
 • MMP je náročný na kreativitu a originalitu, protože musí zaujmout zákazníky v prostředí, kde je mnoho podobných nabídek a podnětů. To vyžaduje inovativní a atraktivní řešení, která se odlišují od konkurence.
 • MMP je náročný na dodržování pravidel a zákonů, protože musí respektovat etické, ekologické a legislativní normy. To vyžaduje znalost a dodržování předpisů, které se týkají ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, ochrany duševního vlastnictví, atd.

 

Jak efektivně využít MMP?

Aby byl MMP úspěšný, je třeba dodržovat několik zásad, které pomáhají dosáhnout stanovených cílů.

Mezi ně patří:

 • Definovat cíl a cílovou skupinu MMP. Je třeba určit, co chceme zákazníkům sdělit, nabídnout nebo prodat, a komu je naše nabídka určena. To nám pomůže zvolit vhodné nástroje a materiály MMP.
 • Navrhnout a realizovat MMP v souladu s marketingovou a komunikační kampaňí. Je třeba zajistit, aby MMP byl součástí celkové strategie marketingu a komunikace, a aby navazoval na ostatní nástroje, jako jsou reklama, public relations, osobní prodej, atd. To nám pomůže vytvořit jednotný a srozumitelný obraz naší nabídky.
 • Testovat a hodnotit MMP a provádět potřebné úpravy. Je třeba sledovat a analyzovat výsledky a dopady MMP na prodej, zákazníky, konkurenci, atd. To nám pomůže zjistit, co funguje a co ne, a podle toho upravit naše řešení.

 

Související články:

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What Is Point Of Sale Marketing? - Simpson Group [online]. [cit. 27. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.simpsongroup.co.uk/blog/point-of-sale-marketing/

Point of Sale Advertising: 7 Strategies for Success [online]. [cit. 27. 02. 2024]. Dostupné z: https://mediatool.com/blog/point-of-sale-advertising

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu