Public relations: co to je a proč je důležité?

Public relations (PR) je obor, který se zabývá řízením a šířením informací od jednotlivce nebo organizace (například firmy, vládní agentury nebo neziskové organizace) k veřejnosti, aby ovlivnil její vnímání. PR se snaží vytvořit nebo udržet pozitivní nebo příznivý obraz o organizaci, jejím vedení, produktech nebo politických rozhodnutích. PR profesionálové obvykle pracují pro marketingové agentury, firmy a společnosti, vládu a veřejné úředníky jako tiskoví mluvčí a nevládní organizace a neziskové organizace.

 

Na co se zaměřuje?

PR se zaměřuje na tzv. zasloužená média, která jsou nejčistší formou médií a nejtěžší k získání, protože za ně nemůžete platit - musíte si je zasloužit.

To je také důvod, proč jsou také nejmocnějším marketingovým nástrojem. Aby získala umístění v médiích, musí organizace nabídnout něco hodnotného. Novináři a publikace chtějí poskytovat hodnotu svým čtenářům.

Proto dobrá PR komunikace začíná otázkou: „Proč je to důležité, aby to lidé věděli?“ PR aktivity jsou zaměřeny na budování pověsti, pozicování a pomáhání organizaci prosadit se jako důvěryhodná autorita ve svém oboru.

K tomu je nezbytné, aby si organizace vybudovala důvěryhodnost prostřednictvím organického pokrytí od renomovaných novinářů. Jakmile si organizace vybuduje své jméno, usnadní to získání jejích zpráv a oznámení novináři. PR také pomáhá podniku reagovat na krizové situace - aby si mohl udržet dobrou pověst, kterou si tak tvrdě vybudoval.

 

Proč je tak důležitá?

PR je důležitý pro každou organizaci, která chce být vidět, slyšet a respektována. PR pomáhá organizaci komunikovat se svými cílovými skupinami, médiemi, relevantními oborovými médii a dalšími formátory veřejného mínění.

Zároveň pomáhá organizaci vytvářet a udržovat vztahy s klíčovými zainteresovanými stranami, jako jsou zákazníci, investoři, partneři, zaměstnanci a komunity.

PR také pomáhá organizaci zvyšovat povědomí o své značce, misi, hodnotách a produktech. PR také pomáhá organizaci řešit potenciální problémy, krize nebo kontroverze, které by mohly poškodit její pověst nebo důvěru.

 

Související články:

 

Jaké služby nabízíme?

Zdroje článku:

Public relations – Wikipedie [online]. [cit. 27. 02. 2024]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Public_relations

 

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu