Co je to event marketing?

Event marketing je forma marketingu, která spojuje komunikační sdělení s určitou událostí, prožitkem nebo zážitkem. Cílem event marketingu je vytvořit osobní zkušenost zákazníka se značkou, produktem nebo službou, která vyvolá silné emoce a pozitivní nákupní chování. Event marketing je účinný nástroj pro upoutání nových zákazníků, motivaci obchodních partnerů, prezentaci produktů a služeb, posílení identity a firemní kultury, rozšíření povědomí a důvěryhodnosti značky a budování dlouhodobých vztahů s cílovou skupinou.

 event-marketing

Jak funguje a k čemu je dobrý?

Event marketing může mít různé podoby, například degustace, tiskové konference, press tripy, soutěže, festivaly, workshopy, semináře, výstavy, veletrhy, roadshow, flash moby, guerilla marketing, virální marketing a další.

Podstatou event marketingu je kreativita, originalita a dobré načasování. Event marketing je často propojen s ostatními marketingovými nástroji, jako jsou sociální sítě, reklama, PR, media relations, influencer marketing a content marketing. Event marketing je tak součástí strategického přístupu k plánování komunikace PR 360.

Jedná se relativně o nový pojem v marketingové literatuře, který se poprvé objevil v 90. letech 20. století. Nicméně, event marketing má kořeny již v antickém Římě, kde se pořádaly slavnosti na počest významných vojevůdců, které měly za úkol oslavit jejich úspěchy a zvýšit jejich popularitu.

Rozvíjel se v průběhu historie v rámci náboženských, kulturních, sportovních a politických událostí, které měly vliv na společnost a její hodnoty. V podstatě je starý jako lidstvo samo, ale dnes je využíván v moderní podobě a s využitím nových technologií.

V dnešní době patří k jedné z nejdynamičtějších a nejzajímavějších forem marketingu, která nabízí mnoho příležitostí pro firmy, organizace i jednotlivce. Event marketing je způsob, jak se odlišit od konkurence, zapojit zákazníky, vytvořit si image a zanechat trvalý dojem. Event marketing je uměním komunikovat s emocemi a zážitky.

 

Související články:

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What is Event Marketing? - Everything You Need to Know [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://instapage.com/what-is-event-marketing/

Event marketing - Wikipedia [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Event_marketing

 

Zpět do obchodu