Co je to etický kodex reklamy

Etický kodex reklamy je soubor pravidel a směrnic, které mají zajistit, že reklamní praxe jsou prováděny poctivě, transparentně a odpovědně. Cílem je chránit spotřebitele před zavádějícími nebo nepravdivými reklamami a zároveň podporovat férovou soutěž mezi inzerenty.

Může zahrnovat pravidla týkající se pravdivosti reklamních tvrzení, respektování soukromí, odpovědného zobrazování lidí a dalších etických aspektů reklamní komunikace.

Zpět do obchodu