Co je Ad recall?

Ad Recall je metrika, která měří, jak dobře si lidé pamatují reklamu, kterou viděli nebo slyšeli.

Tato metrika je často používána marketéry a reklamními agenturami, aby zjistili účinnost reklamních kampaní. Ad Recall může být měřen buď neřízeně (lidé si reklamu vzpomenou sami) nebo řízeně (jsou vedeni k tomu, aby si reklamu vzpomenuli).

Může poskytnout užitečnou zpětnou vazbu o tom, jak je reklama zapamatovatelná a jak dobře komunikuje klíčové poselství.

 

Jaké má Ad recall účely?

  1. Zjistit, jaký dopad má reklamní sdělení na cílovou skupinu.
  2. Optimalizovat reklamní kampaň podle toho, jak dobře si lidé pamatují reklamu.
  3. Zvýšit povědomí o značce, produktu nebo službě.
  4. Podpořit konverze tím, že připomene uživatelům nabídku nebo výhodu.

 

Jaké faktory ovlivňují AD Recall?

  1. Kreativita reklamy: reklama by měla být originální, zajímavá a relevantní pro cílovou skupinu. Reklama by měla také obsahovat jasný a jednoduchý poselství, které se snadno zapamatuje.
  2. Umístění reklamy: reklama by měla být viditelná a umístěná na vhodném místě, kde dosáhne svého cílového publika. Reklama by měla také vyhýbat se rušivým prvkům, které by mohly snížit její účinnost.
  3. Frekvence reklamy: reklama by měla být zobrazena dostatečně často, aby zvýšila její zapamatovatelnost, ale ne příliš často, aby nezpůsobila otravu nebo ignorování.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

Ad recall: How to make your marketing more memorable - Papirfly Blog [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.papirfly.com/blog/corporate-communications-and-marketing/ad-recall-how-to-make-your-marketing-more-memorable/

Ad recall [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://marketerhire.com/glossaries/ad-recall

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu