Co je to Ad view?

Ad view je termín používaný v online marketingu a reklamě, který se vztahuje ke zobrazení reklamního sdělení na webové stránce nebo v mobilní aplikaci.

Každé zobrazení reklamy je počítáno a umožňuje inzerentům a vydavatelům sledovat, kolikrát byla jejich reklama zobrazena uživatelům.

Může být také používán k měření účinnosti reklamní kampaně a vypočítání nákladů na reklamu na základě počtu zobrazení.

 

Účelem AD view je:

  • Zjistit, kolik lidí vidělo vaši reklamu a jaká je její viditelnost.
  • Porovnat efektivitu různých reklamních kanálů, formátů a platform.
  • Optimalizovat vaši reklamní strategii a rozpočet podle zájmu a zapojení uživatelů.
  • Zvýšit povědomí o vaší značce a nabídce.

 

Výhody AD view jsou:

  • Snížení času a nákladů na spuštění a správu reklamních kampaní.
  • Zlepšení kontroly a transparentnosti nad reklamním obsahem a rozpočtem.
  • Zvýšení flexibility a škálovatelnosti reklamních řešení.
  • Získání hlubších a podrobnějších informací o chování a preferencích uživatelů.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

Ad View - Ryte Wiki - The Digital Marketing Wiki [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://en.ryte.com/wiki/Ad_View

Ads view [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.rocketmarketinginc.com/faq/definition/ads-view

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu