Co je to Ad tracking?

Ad tracking, neboli sledování reklam, je proces, který umožňuje inzerentům sledovat výkonnost a efektivitu jejich reklamních kampaní.

Toto sledování může zahrnovat analýzu, kolikrát byla reklama zobrazena, kolikrát byla kliknuta, a jaké akce uživatelé podnikli po kliknutí na reklamu, například nákup produktu.

Pomáhá inzerentům získat lepší představu o tom, kdo jsou jejich cíloví uživatelé, a umožňuje jim optimalizovat své reklamní kampaně pro lepší výsledky.

 

Účelem ad tracking je:

  • Zjistit, které reklamní kanály, formáty a platformy jsou nejúčinnější pro dosažení vašich reklamních cílů.
  • Optimalizovat vaše reklamní kampaně a zvýšit návratnost investic do reklamy.
  • Testovat různé verze vašich reklam a určit, které z nich jsou nejatraktivnější pro vaše cílové publikum.
  • Poskytnout uživatelům personalizované a relevantní reklamy, které zlepšují jejich zkušenost s vaší značkou.

 

Výhody ad tracking jsou:

  • Snížení času a nákladů na spuštění a správu reklamních kampaní.
  • Zlepšení kontroly a transparentnosti nad reklamním obsahem a rozpočtem.
  • Zvýšení flexibility a škálovatelnosti reklamních řešení.
  • Získání hlubších a podrobnějších informací o chování a preferencích uživatelů.

 

Naše služby:

 

Zdroje článku:

Ad tracking - Wikipedia [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Ad_tracking

Ad Tracking: What It Is & How to Do It [online]. [cit. 29. 12. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/7249/a-marketer-s-guide-to-tracking-online-campaigns.aspx

 

Přečtěte si náš SEO slovník pojmů nebo Marketingový slovník pojmů.

Zpět do obchodu