Co je Relevantnost?

Relevance v SEO odkazuje na míru, do které obsah webové stránky odpovídá zadanému dotazu uživatele ve vyhledávači. Čím je stránka relevantnější, tím vyšší pozici v seznamu výsledků vyhledávání (SERP) se zobrazí.

 

Jaké faktory ovlivňující relevanci?

  1. Klíčová slova: Použití relevantních klíčových slov v titulku, meta popisu, obsahu a URL stránky.
  2. Kvalita obsahu: Obsah by měl být informativní, užitečný a originální.
  3. Struktura obsahu: Dobře strukturovaný obsah s nadpisy, podnadpisy a odrážkami se snáze čte a je pro vyhledávače srozumitelnější.
  4. Uživatelské chování: Faktory jako míra prokliků (CTR), doba strávená na stránce a míra odchodů (bounce rate) ovlivňují hodnocení relevance.
  5. Zpětné odkazy: Počet a kvalita zpětných odkazů na stránku jsou důležitým faktorem relevance.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Relevance in SEO | Page One Power [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.pageonepower.com/search-glossary/relevance-seo

Content Relevance - SEO Glossary [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.conductor.com/academy/glossary/content-relevance/

 

Zpět do obchodu