Co je Redirect chains?

Řetězec přesměrování (anglicky redirect chain) je situace, kdy se uživatel při prokliku na odkaz dostane na stránku, která ho automaticky přesměruje na další stránku, a ta ho přesměruje na další, a tak dále, až se dostane do cílové destinace. Řetězce přesměrování mohou být frustrující pro uživatele a negativně ovlivnit SEO vašeho webu.

 

Proč a jak vzniká?

  • Přesunutí stránky: Pokud přesunete stránku na novou adresu a na staré adrese nastavíte přesměrování na novou, vznikne řetězec přesměrování, pokud je na starou adresu stále někde odkazováno.
  • Nesprávná konfigurace: Chyby v konfiguraci serveru nebo redakčního systému mohou vést k nekonečnému cyklu přesměrování.
  • Záměrné zneužití: Řetězce přesměrování se někdy používají k manipulaci s hodnocením webu v search enginech.

 

Negativní dopady

  • Zhoršení uživatelské zkušenosti: Uživatelé se můžou cítit frustrovaní a zmatení, když se jim stránka nenačte hned a musí procházet přes několik přesměrování.
  • Zvýšení doby načítání: Každé přesměrování prodlouží dobu načítání stránky, což může vést k odchodu uživatelů.
  • Penalizace od search enginů: Řetězce přesměrování mohou negativně ovlivnit hodnocení vašeho webu v search enginech, jako je Google.

 

Jak se zbavit redirect chains?

  • Zkontrolujte svůj web: Pomocí nástrojů pro analýzu webu, jako je Google Search Console, zkontrolujte, zda se na vašem webu nevyskytují přesměrování.
  • Opravte chyby: Pokud najdete chyby v konfiguraci serveru nebo redakčního systému, opravte je.
  • Odstraňte zbytečná přesměrování: Pokud existují přesměrování, která nejsou nutná, odstraňte je.
  • Použijte 301 přesměrování: Pokud je nutné přesměrovat uživatele na jinou stránku, používejte 301 přesměrování (permanentní přesměrování).

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje:

Redirect chains and SEO: all you need to know! [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.conductor.com/academy/redirects/faq/redirect-chains/

How to Prevent Redirect Chains from Destroying Your SEO [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/marketing/redirect-chain

Zpět do obchodu