Co je Responzivní web?

V dnešní době, kdy se internet používá na stále větší škále zařízení, je důležité, aby webové stránky byly responzivní. To znamená, že se dokáží přizpůsobit rozlišení a typu zařízení, na kterém se zobrazují.

 

Jaké může mít výhody?

  • Zlepší se uživatelský zážitek: Uživatelé se nemusí proklikávat zmatkem a zvětšovat text, aby si mohli přečíst obsah.
  • Zvýší se návštěvnost webu: Responzivní weby se lépe zobrazují na mobilních zařízeních, která tvoří stále větší podíl internetové populace.
  • Zlepší se SEO: Google a další vyhledávače preferují responzivní weby.

 

Jak funguje responzivní web?

Responzivní web je navržen tak, aby se jeho layout a obsah dynamicky měnily v závislosti na rozlišení a typu zařízení.

Toho je dosaženo pomocí:

  • Media queries: CSS media queries umožňují webové stránce definovat různé styly pro různá rozlišení a typy zařízení.
  • Flexbox a Grid layout: Tyto CSS vlastnosti umožňují flexibilně uspořádat obsah webu tak, aby se optimálně zobrazil na jakémkoli zařízení.
  • JavaScript: JavaScript může být použit k dynamické úpravě obsahu webu v závislosti na typu zařízení.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Responsive Web Design: What It Is And How To Use It — Smashing Magazine [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.smashingmagazine.com/2011/01/guidelines-for-responsive-web-design/

Guide for Creating Relevant Content That Ranks and Converts [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.semrush.com/blog/guide-create-relevant-content-ranks-converts/

What is Relevance in SEO? Boosting Content Value [online]. [cit. 15. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.madx.digital/glossary/relevance

 

Zpět do obchodu