Co jsou CSS (kaskádové styly)?

CSS, zkratka pro "Cascading Style Sheets" (kaskádové styly), je jazyk používaný pro popis vzhledu a formátování dokumentů napsaných v jazyce HTML nebo XML. CSS umožňuje webdesignérům vytvářet vizuálně konzistentní styly pro celé webové stránky nebo aplikace.

Umožňuje oddělit obsah dokumentu (například textové odstavce, nadpisy, seznamy) od jeho designu (například barvy, fonty, odsazení), což zvyšuje flexibilitu a usnadňuje údržbu. CSS se používá pro vytváření responzivních a přístupných designů, které fungují napříč různými zařízeními a velikostmi obrazovek.

Zpět do obchodu