Co je Vstupní stránka?

Vstupní stránka, neboli landing page, je samostatná webová stránka, která je specificky navržena pro dosažení konkrétního marketingového cíle. Návštěvníci se na ni dostávají po kliknutí na odkaz z reklamní kampaně, e-mailu, sociálních sítí nebo jiného zdroje.

 

Proč je důležitá?

Hlavním úkolem landing page je konverze.

To může znamenat:

 1. Prodej produktu nebo služby
 2. Registraci k odběru newsletteru
 3. Stažení e-booku
 4. Získání kontaktních údajů potenciálního zákazníka

 

Jak se liší od ostatních stránek?

Landing page se liší od běžných stránek webu v několika ohledech:

 • Má jeden jasný cíl: Na rozdíl od běžných stránek webu, které slouží k informování nebo zábavě, má landing page jediný cíl, a to konverzi.
 • Je minimalistická: Landing page neobsahuje zbytečné prvky, které by mohly odvádět pozornost od cíle.
 • Je optimalizovaná pro konverze: Texty, obrázky a výzvy k akci na landing page jsou navrženy tak, aby motivovaly návštěvníky k provedení požadované akce.

Vytvoření efektivní landing page vyžaduje pečlivé plánování a testování. Je důležité zvolit správný cíl, navrhnout atraktivní a relevantní obsah a optimalizovat stránku pro konverze.

 

Zde je několik tipů pro vytvoření efektivní landing page:

 • Definujte si jasný cíl: Co chcete, aby návštěvníci na landing page udělali?
 • Zaměřte se na svou cílovou skupinu: Kdo je váš ideální zákazník a co ho zajímá?
 • Vytvořte poutavý nadpis a podnadpis: První dojem je klíčový.
 • Použijte silné obrázky a videa: Vizuální obsah pomáhá zaujmout a udržet pozornost.
 • Napište jasný a přesvědčivý text: Vysvětlete, co nabízíte a proč by to mělo vaše cílové skupině zajímat.
 • Vyzvěte k akci: Řekněte návštěvníkům, co od nich chcete, aby udělali.
 • Proveďte A/B testování: Testujte různé varianty landing page, abyste zjistili, která z nich je nejefektivnější.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

What Is a Landing Page? Landing Pages Explained | Unbounce [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://unbounce.com/landing-page-articles/what-is-a-landing-page/

What is a Landing Page? Definition and How to Use | Mailchimp [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://mailchimp.com/marketing-glossary/landing-pages/

Zpět do obchodu