Co je Voice search (hlasové vyhledávání)?

Hlasové vyhledávání, anglicky Voice Search, je technologie, která umožňuje uživatelům zadávat dotazy do vyhledávače pomocí svého hlasu namísto psaní textu. Toho je dosaženo pomocí technologie rozpoznávání řeči, která převede mluvenou řeč na text, se kterým pak vyhledávač pracuje.

 

Historie a vývoj

Hlasové vyhledávání existuje již od 90. let 20. století, ale teprve v posledních letech se s rozvojem technologií rozpoznávání řeči a mobilních zařízení stalo skutečně populárním.

Dnes je hlasové vyhledávání běžnou funkcí na smartphonech, chytrých reproduktorech a dalších zařízeních.

 

Jak funguje?

Hlasové vyhledávání obvykle funguje tak, že uživatel aktivuje vyhledávání hlasem pomocí klíčového slova nebo fráze (např. "OK Google, vyhledej...") a poté vysloví svůj dotaz.

Zařízení pak pomocí technologie rozpoznávání řeči převede mluvenou řeč na text a tento text předá vyhledávači.

Vyhledávač poté zobrazí výsledky vyhledávání relevantní k zadanému dotazu.

 

Výhody a nevýhody

Výhody:

  • Pohodlí: Hlasové vyhledávání je pohodlnější a rychlejší než psaní textu, zvláště když máte plné ruce nebo jste v pohybu.
  • Přirozenost: Hlasové vyhledávání je pro mnoho lidí přirozenější a intuitivnější než psaní textu.
  • Přístupnost: Hlasové vyhledávání usnadňuje přístup k informacím lidem se zhoršeným zrakem nebo pohyblivostí.

Nevýhody:

  • Přesnost: Technologie rozpoznávání řeči není vždy 100% přesná, takže může dojít k chybám v interpretaci dotazu.
  • Hluk: Hlasové vyhledávání může být problematické v hlučném prostředí, protože technologie rozpoznávání řeči může mít potíže s rozpoznáním mluvené řeči.
  • Soukromí: Hlasové vyhledávání může představovat riziko pro soukromí, protože nahrávky vašeho hlasu mohou být uloženy a použity pro reklamní účely.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Voice Search: What Is It & How Does It Work? [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/what-is-voice-search/463344/

Voice search - Wikipedia [online]. [cit. 01. 12. 2023]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_search

Zpět do obchodu