HTTPS: co to je a jak na něj přejít?

Každý den zadáváme své osobní informace na internetu → ať už jde o přihlašování k e-mailu, nákup dárků, nebo sdílení fotek. V takovém propojeném světě je zásadní zajistit, aby naše digitální transakce zůstaly soukromé a bezpečné. Zde vstupuje do hry → HTTPS, což je protokol, který se stal základním kamenem bezpečného internetu.

V době, kdy byl internet ještě v plenkách, všechny informace byly přenášeny v podstatě "nahlas" - bez jakékoli formy šifrování.

To znamenalo, že kdokoli s trochou technické zručnosti mohl snadno odposlechnout, co posíláte nebo přijímáte. V reakci na rostoucí potřebu ochrany byl vytvořen HTTPS, který je v podstatě bezpečnější verzí HTTP, starého dobrého protokolu, který definuje, jak se data přenášejí po webu.

HTTPS přidává šifrovací vrstvu, která znamená, že všechny informace mezi vaším prohlížečem a webovými servery jsou kódovány.

Tato jednoduchá, ale revoluční změna, transformovala způsob, jakým můžeme bezpečně interagovat online.

Ale co přesně znamená "šifrování" v tomto kontextu? A jak můžeme být jisti, že webová stránka, kterou navštěvujeme, je opravdu tím, za co se vydává? To vše a ještě více prozkoumáme v následujících odstavcích.

protokol-https

 

Historie a vývoj HTTPS

Historie a vývoj HTTPS je "bezpečnější cesta", která sleduje, jak se internet zabezpečil proti stále sofistikovanějším hrozbám.

Co je dobré vědět o historii?

 • Protokol HTTP byl vynalezen Timem Berners-Lee a byl poprvé dokumentován v roce 1991. HTTP 1.0, který byl formálně publikován v roce 1996 jako RFC 1945, nebyl navržen s bezpečností jako prioritou, protože internet byl původně méně komerční a otevřenější.
 • Jak se internet začal popularizovat a rozšiřovat, objevila se potřeba bezpečné komunikace, zejména pro e-commerce transakce. To vedlo k potřebě šifrované verze HTTP.
 • V roce 1994 společnost Netscape Communications vytvořila HTTPS spolu s protokolem Secure Sockets Layer (SSL), aby zabezpečila transakce na svém tehdy populárním webovém prohlížeči Netscape Navigator. Tento krok byl zásadní pro umožnění bezpečného online nakupování.
 • SSL prošlo několika verzemi, než bylo nakonec nahrazeno protokolem Transport Layer Security (TLS) v roce 1999. TLS je jeho nástupce, který poskytuje vylepšené a bezpečnější algoritmy. TLS se postupně vyvíjelo a dnes je standardním protokolem pro zabezpečení internetových komunikací.
 • Přestože HTTPS bylo k dispozici už od 90. let, jeho širší přijetí se zvýšilo teprve nedávno, s rostoucím počtem kybernetických útoků a rostoucím povědomím o ochraně osobních údajů.
 • V roce 2016, Let's Encrypt (nezisková certifikační autorita) začala nabízet zdarma SSL/TLS certifikáty, což výrazně snížilo bariéru pro přechod na HTTPS. Díky tomu se HTTPS stalo dostupnější pro menší weby a blogy.
 • Dnes jsou moderní verze TLS (1.2 a 1.3) široce přijímány a používány pro zabezpečení komunikace na internetu. Protokoly jako HTTP/2 a HTTP/3, které přinášejí výkonnostní vylepšení, také vyžadují použití HTTPS.

 

Co je to HTTPS a jak funguje?

HTTPS, což je zkratka pro Hypertext Transfer Protocol Secure, je protokol pro zabezpečenou komunikaci na internetu.

Jeho hlavní úlohou je šifrovat informace posílané mezi uživatelovým prohlížečem a webovým serverem, aby byly chráněny před odposlechem, úpravami a dalšími druhy útoků.

Jak HTTPS funguje?

1. Šifrování

 • Symetrická šifrování: Jakmile je zahájena HTTPS spojení, komunikace mezi klientem a serverem je šifrována pomocí symetrického klíče, což znamená, že stejný klíč se používá pro šifrování i dešifrování přenesených dat. Tento klíč je bezpečně sdílen během počátečního "handshake" procesu.
 • Asymetrické šifrování: Během prvního handshake procesu se používá asymetrické šifrování, kde server poskytuje svůj veřejný klíč z jeho SSL/TLS certifikátu. Prohlížeč pak používá tento veřejný klíč k šifrování informace, která může být dešifrována pouze pomocí soukromého klíče, který má server.

2. Autentizace

 • SSL/TLS Certifikáty: Když se prohlížeč poprvé spojí s HTTPS serverem, server představí svůj SSL/TLS certifikát. Tento certifikát byl vydán důvěryhodnou certifikační autoritou (CA) a obsahuje veřejný klíč společně s informacemi o identitě vlastníka serveru.
 • Certifikační autorita (CA): Prohlížeč ověří, že certifikát byl vydán autoritou, které důvěřuje, a že je platný a neporušený. Tím je zajištěna autenticita serveru a předejde se útokům man-in-the-middle.

3. Integrita dat

 • Kontrolní součty: HTTPS používá také kontrolní "součty", aby zajistil, že data nebyla během přenosu pozměněna. Toto se obvykle provádí pomocí kryptografických hash funkcí, které generují jedinečný otisk dat, který je poté ověřen na druhé straně komunikace.

4. Protokoly SSL a TLS

 • SSL (Secure Sockets Layer): Tento protokol byl předchůdcem TLS a byl jedním z prvních pokusů o zabezpečení komunikace na internetu. V současné době se již běžně nepoužívá a byl nahrazen modernějším a bezpečnějším protokolem TLS.
 • TLS (Transport Layer Security): TLS je nástupce SSL a je to protokol, který se v dnešní době používá pro zabezpečení HTTPS spojení. TLS má mnoho verzí, přičemž novější verze poskytují lepší bezpečnost a výkon.

Co znamená "handshake"?

Komunikace HTTPS začíná procesem zvaným "handshake", kde prohlížeč a server vytvoří bezpečné spojení.

Tento proces zahrnuje výměnu klíčů, dohodu o šifrovacích algoritmech, a autentizaci serveru. Po úspěšném handshake, všechny následující data jsou šifrovány a zabezpečeny.

 

Co to je SSL/TLS Certifikát?

SSL/TLS certifikáty jsou digitální soubory používané k zabezpečení internetových spojení šifrováním dat odesílaných mezi prohlížečem a webovými servery.

Tato šifrování zajišťují, že data jsou přenášena soukromě a bez úprav, ztráty nebo krádeže.

Certifikáty obsahují důležité informace, jako je vlastnictví domény a veřejný klíč serveru, které jsou klíčové pro ověření identity serveru. Když se používá TLS (Transport Layer Security) pro zabezpečení síťové komunikace mezi klientem a serverem, obvykle klient ověřuje server​.

SSL certifikát je soubor nainstalovaný na původním serveru webové stránky. Jedná se o datový soubor obsahující veřejný klíč a identitu vlastníka webové stránky spolu s dalšími informacemi. Bez SSL certifikátu nemůže být provoz webové stránky šifrován pomocí TLS. Technicky si každý vlastník webové stránky může vytvořit vlastní SSL certifikát.

SSL (Secure Sockets Layer) a TLS jsou protokoly nebo komunikační pravidla, která umožňují počítačovým systémům bezpečně komunikovat na internetu. SSL/TLS certifikáty umožňují webovým prohlížečům identifikovat a navázat šifrované síťové spojení s webovými stránkami pomocí protokolu SSL/TLS.

Aktuální verzí SSL/TLS je TLS 1.3, definovaná v srpnu 2018 RFC 8446. TLS 1.2 byl definován v srpnu 2008 a stále se hojně používá. Verze SSL/TLS před TLS 1.2 se považují za nezabezpečené a již by se neměly používat.

 

Proč je HTTPS důležitý?

HTTPS je důležitý z několika klíčových důvodů, které ovlivňují bezpečnost, důvěru uživatelů, výkon webových stránek a pro SEO (optimalizace pro vyhledávače):

 1. Zabezpečení komunikace: HTTPS zajišťuje, že veškerá komunikace mezi webovým prohlížečem a servery je šifrovaná. To znamená, že citlivá data, jako jsou osobní informace a platební údaje, jsou chráněna před odposlechy a potenciálním zneužitím. Zabezpečení spojení je zajištěno prostřednictvím SSL/TLS certifikátů, které také zajistí, že uživatelé komunikují s oprávněným serverem a nikoli s útočníkem, který by se pokoušel o tzv. útok "man-in-the-middle".

 2. Důvěra uživatelů: V dnešní době se uživatelé internetu stávají stále obezřetnějšími ohledně toho, kam zadávají své osobní údaje. HTTPS napomáhá k posílení důvěry, protože uživatelé mohou snadno rozpoznat bezpečné webové stránky díky zámku v adresním řádku prohlížeče. Studie ukázala, že pouze 3 % online nakupujících by zadalo své platební údaje na webu bez zeleného zámku, což ukazuje, jak je důležité mít zabezpečenou webovou stránku​.

 3. SEO: Google a další vyhledávače dávají přednost stránkám, které používají HTTPS, při určování výsledků vyhledávání. Pokud má vyhledávač rozhodnout mezi dvěma webovými stránkami s jinak identickými signály kvality, stránka s HTTPS by mohla získat přednost. To znamená, že HTTPS může být rozhodujícím faktorem pro dosažení vyššího pozice ve výsledcích vyhledávání​.

 4. Podpora pro AMP: HTTPS je také nezbytný pro technologii Accelerated Mobile Pages (AMP), což je projekt navržený k tomu, aby webové stránky načítaly téměř okamžitě na mobilních zařízeních. AMP je stále více využíváno a preferováno pro mobilní vyhledávání, a aby stránka mohla být označena jako AMP, musí používat HTTPS.

 5. Indexace mobilních stránek Googlem: Google začal indexovat webové stránky na základě jejich mobilní verze, a pro indexovatelné mobilní stránky doporučuje HTTPS. To znamená, že HTTPS je nyní preferovaný při indexaci webových stránek, což je důležité pro udržení viditelnosti ve vyhledávačích

 

HTTPS má i své "slabé" stránky

HTTPS je bezpečnější verzí HTTP, ale i přesto má několik nedostatků a omezení, které je důležité brát v úvahu:

 1. Výkon: Zavedení šifrování může přidat dodatečnou režii na zpracování dat, což může vést k mírně pomalejšímu načítání stránek (v některých případech zanedbatelné), zvláště na serverech s vysokou zátěží nebo u zařízení s omezenými výpočetními kapacitami.

 2. Komplexnost správy: HTTPS vyžaduje správu certifikátů, včetně jejich včasné obnovy a správného nasazení. Pokud nejsou tyto procesy řádně spravovány, může dojít k vypršení platnosti certifikátů, což vede k varováním prohlížeče a potenciální ztrátě důvěry uživatelů.

 3. Počáteční nastavení: Přechod z HTTP na HTTPS může být pro některé webové správce náročný, obzvláště pokud nemají technickou zdatnost. Nastavení zabezpečeného serveru zahrnuje konfiguraci a testování, což může být pro některé provozovatele webu obtížné.

 4. Náklady: I když jsou některé SSL/TLS certifikáty dostupné zdarma (například přes Let's Encrypt), pokročilejší nebo specializované certifikáty, jako jsou EV (Extended Validation) certifikáty, mohou být pro některé organizace finančně náročné.

 5. Mezilehlé servery a infrastruktura: V některých případech, například v korporátních sítích nebo u poskytovatelů internetových služeb, mohou mezilehlé servery provádět inspekci šifrovaného provozu (tzv. SSL/TLS interception), což může snížit bezpečnostní výhody HTTPS.

 6. "Falešný" pocit bezpečí: HTTPS chrání přenos dat, ale nezajišťuje bezpečnost samotné webové stránky. Uživatelé a weboví správci by měli být stále ostražití ohledně dalších hrozeb, jako je phishing, malware nebo XSS (Cross-site scripting) útoky.

 7. Omezená bezpečnost při slabém šifrování: Pokud jsou použity slabé šifrovací algoritmy nebo klíče, může být šifrování zranitelné. Je důležité sledovat a aktualizovat nastavení šifrování na nejmodernější standardy.

 8. Kompatibilita: Starší prohlížeče nebo operační systémy nemusí podporovat nejnovější protokoly TLS nebo šifrování, což může vést k problémům s přístupností pro některé uživatele.

 

Jak přejít na HTTPS?

Přechod na HTTPS je klíčovým krokem pro zvýšení bezpečnosti a důvěryhodnosti vašeho webu.

Co bude potřeba?

 1. Pořízení SSL/TLS certifikátu: Prvním krokem je získání SSL/TLS certifikátu od certifikační autority (CA). Certifikát slouží k šifrování komunikace mezi serverem a klientem. Existují různé typy certifikátů, včetně bezplatných možností, jako je Let's Encrypt, nebo placených variant, které mohou nabízet další funkce a záruky.

 2. Aktualizace webového serveru: Po získání certifikátu je potřeba konfigurovat váš webový server, aby používal HTTPS. To znamená nastavení SSL/TLS, což zahrnuje instalaci certifikátu na server a konfiguraci serveru pro použití šifrování. Pro různé typy serverů (např. Apache, Nginx, IIS) existují specifické instrukce.

 3. Přesměrování z HTTP na HTTPS: Aby byli uživatelé automaticky přesměrováni na bezpečnou verzi webu, je třeba nastavit přesměrování ze starých HTTP URL na nové HTTPS URL. To zabraňuje problémům s dvojím obsahem a zajišťuje, že uživatelé vždy používají šifrované spojení.

 4. Aktualizace odkazů a zdrojů: Proveďte revizi všech odkazů a zdrojů na vašem webu, aby byly kompatibilní s HTTPS. To zahrnuje aktualizaci odkazů na interní stránky, externí zdroje, obrázky, skripty, a styly, aby se předešlo problémům se smíšeným obsahem, když bezpečný web načítá zdroje přes nezabezpečené spojení.

 5. Aktualizace konfigurace třetích stran: Pokud váš web používá služby třetích stran (např. platební brány, widgety sociálních médií, reklamní sítě), ujistěte se, že jsou kompatibilní s HTTPS a aktualizujte jakoukoli konfiguraci, která byla závislá na HTTP.

 6. Testování: Po konfiguraci serveru a aktualizaci zdrojů důkladně otestujte web, abyste ověřili, že vše funguje správně přes HTTPS. Zkontrolujte všechny stránky, funkce, formuláře a další interaktivní prvky.

jak-prejit-na-ssl-certifikat

 

Jaký je rozdííl mezi HTTP a HTTPS?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) jsou dva protokoly používané na přenos dat na internetu.

Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v zabezpečení při komunikaci mezi webovým prohlížečem a serverem. 

1. Historie a Vývoj

HTTP byl vytvořen na počátku vývoje webu a neobsahoval zabezpečení dat. HTTPS vznikl jako odpověď na potřebu zabezpečeného přenosu informací, což je zásadní v dnešním digitálním věku, kde se přenáší citlivá data jako jsou finanční informace, osobní údaje a jiné důvěrné informace.

2. Základní Funkce

 • HTTP: Tento protokol přenáší data mezi webovým prohlížečem a serverem v nešifrované formě. To znamená, že data poslaná přes HTTP lze snadno odposlechnout nebo upravit během přenosu.

 • HTTPS: HTTPS využívá stejný základní protokol jako HTTP, ale přidává vrstvu šifrování prostřednictvím SSL (Secure Sockets Layer) nebo TLS (Transport Layer Security). To značně ztěžuje neoprávněným osobám přečíst nebo upravit přenášená data.

3. Šifrování

 • HTTP: Nešifruje data, což je činí zranitelnými vůči útokům.

 • HTTPS: Šifruje přenášená data, čímž zajišťuje, že i když někdo data zachytí, nebudou schopni je rozluštit a pochopit jejich obsah.

4. Autentizace

 • HTTP: Neobsahuje žádný mechanismus pro ověření identity webové stránky, což uživatelům ztěžuje rozpoznání falešných nebo podvodných webů.

 • HTTPS: Používá SSL/TLS certifikáty, které poskytují ověření identity. To znamená, že uživatelé mohou ověřit, že komunikují s oprávněným serverem.

5. Integrita Dat

 • HTTP: Nemá žádné zabudované mechanismy pro zajištění integrity dat, takže data mohou být během přenosu pozměněna bez vědomí jak uživatele, tak serveru.

 • HTTPS: Zajišťuje integritu dat pomocí šifrování, což znamená, že jakákoli manipulace s daty během přenosu bude detekována.

6. Výkon

 • HTTP: Historicky byl rychlejší a vyžadoval méně zdrojů, protože nezahrnoval šifrování.

 • HTTPS: Dříve byl pomalejší kvůli náročnosti šifrovacího procesu, ale s moderními optimalizacemi a širokou podporou ze strany prohlížečů a serverů se rozdíl v rychlosti stírá.

7. SEO

 • HTTP: Weby, které používají HTTP, mohou být penalizovány vyhledávači, jako je Google, který preferuje bezpečnější weby. Toto může vést k nižšímu hodnocení ve vyhledávání.

 • HTTPS: Weby s HTTPS jsou obvykle považovány za důvěryhodnější uživateli a vyhledávači, což může vést k lepšímu SEO hodnocení.

 

Jak Přejít na HTTPS?

Přechod na HTTPS vyžaduje získání a instalaci SSL/TLS certifikátu na web server, správnou konfiguraci serveru pro práci s HTTPS a přesměrování všech HTTP požadavků na HTTPS. Tento proces zahrnuje také aktualizaci všech interních a externích odkazů, aby se předešlo problémům se smíšeným obsahem.

 

Často kladené otázky

Co znamená protokol HTTPS?

Protokol HTTPS, což je zkratka pro Hypertext Transfer Protocol Secure, je rozšířená a zabezpečená verze protokolu HTTP, který je používán na internetu pro přenos webových dat. HTTPS je základem pro bezpečnou komunikaci na internetu a chrání výměnu informací mezi uživatelským prohlížečem a webovým serverem.

Rozdíl mezi HTTP a HTTPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je základní protokol používaný pro přenos dat na internetu, který není šifrován. To znamená, že jakékoli data poslaná nebo přijatá přes HTTP jsou nezabezpečená a mohou být snadno odposlechnuta nebo upravena.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je rozšíření HTTP s přidanou vrstvou zabezpečení pomocí SSL/TLS šifrování. To zajišťuje, že data jsou při přenosu mezi prohlížečem a serverem šifrována a chráněna před odposlechem, úpravami a poskytuje autentizaci webové stránky.

Jaký má vliv SEO na HTTPS?

Google oznámil, že HTTPS je signálem v jeho algoritmu hodnocení, což znamená, že stránky s HTTPS mohou být hodnoceny výše než jejich HTTP ekvivalenty. Také je důležité zmínit že bezpečnostní varování pro stránky HTTP mohou odradit návštěvníky, zatímco HTTPS může zvýšit důvěru a možná i dobu, kterou uživatelé na stránce stráví.

Nepřehlédněte náš marketignový slovník pojmů.

 

Zdroje článku:

What is https? [online]. [cit. 02. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.cloudflare.com/learning/ssl/what-is-https/

HTTPS - Wikipedia [online]. [cit. 02. 01. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS

What is HTTPS? - SSL.com [online]. [cit. 02. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.ssl.com/faqs/what-is-https/

What is Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)? [online]. [cit. 02. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/HTTPS

 

Naše služby:

Zpět do obchodu