Co znamená Link Velocity?

Link Velocity, česky rychlost získávání zpětných odkazů, je důležitý koncept v oblasti SEO (Search Engine Optimization). Označuje počet a rychlost, s jakou se na vaši webovou stránku vytváří zpětné odkazy z jiných webových stránek.

 

Proč je Link Velocity důležitá?

Vyhledávače, jako je Google, používají počet a kvalitu zpětných odkazů jako jeden z faktorů pro hodnocení webových stránek. Webové stránky s více kvalitními zpětnými odkazy jsou obvykle hodnoceny výše ve výsledcích vyhledávání.

Náhlé a dramatické zvýšení Link Velocity může však vyvolat podezření u vyhledávačů a vést k penalizaci vaší webové stránky. To je důvod, proč je důležité budovat zpětné odkazy pomalu a přirozeně.

 

Jak sledovat Link Velocity?

Existuje několik nástrojů, které vám pomohou sledovat Link Velocity vaší webové stránky.

Mezi ně patří:

  1. Google Search Console
  2. Ahrefs
  3. SEMrush

 

Tipy pro budování zpětných odkazů přirozeným způsobem

  1. Vytvářejte kvalitní obsah, který budou chtít jiní sdílet a na který budou odkazovat.
  2. Guest blogging - pište články na jiné webové stránky a veďte v nich na svůj web.
  3. Zapojte se do online komunit a fór relevantních pro vaše obor.
  4. Využívejte sociální média k propagaci svého obsahu.
  5. Zvažte placenou reklamu, která vám pomůže s budováním zpětných odkazů.

 

Jaké služby nabízíme?

 

Zdroje článku:

Link velocity [online]. [cit. 05. 03. 2024]. Dostupné z: https://ahrefs.com/seo/glossary/link-velocity

What Is Link Velocity and How Does It Affect Your SEO Ranking? | Galactic Fed [online]. [cit. 05. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.galacticfed.com/blog/what-is-link-velocity-and-how-does-it-affect-your-seo-ranking

 

Zpět do obchodu