Co to je Image značky?

"Image" značky v marketingu se odkazuje na veřejný obraz nebo vnímání dané značky u spotřebitelů. Jedná se o kombinaci emocionálních, vizuálních, historických, filozofických a psychologických atributů, které se v mysli spotřebitelů spojují s danou značkou.

Image značky je klíčovým prvkem brandingové strategie a zahrnuje:

  1. Identitu značky: Jak firma chce, aby byla značka vnímána. Toto zahrnuje logo, firemní barvy, typografii, slogan a celkový design, které společně formují vizuální identitu značky.

  2. Reputace značky: Veřejné mínění nebo status značky založený na minulých akcích, produktové kvalitě, zákaznickém servisu, marketingových kampaních a korporátních hodnotách.

  3. Pozice značky: Jak je značka vnímána v porovnání s konkurencí. Toto se týká atributů a hodnot, které značka přisuzuje svým produktům nebo službám, aby se odlišila od ostatních na trhu.

  4. Osobnost značky: Atributy lidské osobnosti přiřazené k značce, které mohou zahrnovat být mladistvý, inovativní, důvěryhodný, vzrušující, sofistikovaný atd.

  5. Zkušenosti se značkou: Celkový dojem a zážitky zákazníků při interakci se značkou, což zahrnuje vše od reklamy, přes nákupní proces, až po používání produktu nebo služby.

  6. Asociace značky: Myšlenky a pocity, které spotřebitelé spojují s určitou značkou. Mohou to být spojení s určitými lidmi (např. celebrity), životním stylem, zemí původu a tak dále.

Zpět do obchodu