Co je to TTL?

TTL (Time to Live) je hodnota v počítačových sítích, která určuje maximální dobu, po kterou může datový paket cestovat přes síť, než bude zahozen nebo vrácen zpět. TTL se používá k omezení doby, po kterou paket může putovat sítí a zabránit tak zacyklení nebo nekonečnému šíření datových paketů. Každý router nebo zařízení, které paket přeposílá, snižuje hodnotu TTL o jedna. Pokud TTL klesne na nulu, paket bude zahozen a odesílatel obdrží zprávu o chybě. Tím se zabraňuje zacyklení paketů v síti a udržuje se její stabilita.

Zpět do obchodu