Co je to případová studie?

Případová studie je hloubková analýza konkrétního případu, situace nebo jednotlivce, prováděná s cílem odhalit podrobné informace nebo pochopit složité problémy či jevy.

Tato metoda je často využívána ve vědeckém výzkumu, zejména v oborech jako je psychologie, sociologie, lékařství, právo a podnikání.

Klíčové aspekty případových studií:

  1. Podrobná analýza: Případové studie se zaměřují na podrobnou analýzu konkrétního případu, což umožňuje hloubkové pochopení daného tématu.

  2. Reálný kontext: Případové studie umožňují zkoumání jevů v jejich reálném, často komplexním, kontextu.

  3. Více zdrojů dat: Mohou zahrnovat různé zdroje dat, jako jsou rozhovory, pozorování, dokumenty a další, což umožňuje bohaté a komplexní porozumění případu.

  4. Flexibilita: Jsou flexibilní ve smyslu, že mohou být použity k explorativnímu, popisnému či vysvětlujícímu výzkumu.

  5. Generování hypotéz: Mohou pomoci generovat nové teorie nebo hypotézy, které mohou být testovány ve větších studiích.

Zpět do obchodu