Co je to Perex?

"Perex" je termín používaný ve vztahu k textu, zejména v online publikacích. Jedná se o krátký úvodní text, který má za cíl přilákat čtenáře a motivovat ho k dalšímu čtení článku. Perex obvykle shrnuje hlavní pointu nebo téma článku a často je graficky oddělen od zbytku textu. V některých případech může být perex také označován jako anotace nebo teaser.

Zpět do obchodu