Co je to marketing management?

Marketing management je disciplína, která se zaměřuje na strategickou tvorbu a implementaci marketingových snah organizace. Lidé pracující v oblasti marketingového managementu působí jako spojnice mezi společností a jejím cílovým zákazníkem.

Je to důležité, protože to umožňuje společnostem efektivně komunikovat s cílovými zákazníky a podporovat jejich zájem o produkty a služby.

Konkrétněji, marketingový management zahrnuje organizování a řízení marketingových kampaní za účelem zvyšování povědomí a generování poptávky po produktech a službách.

Tato široká definice může zahrnovat řadu aktivit, včetně návrhu, řízení a hodnocení marketingových kampaní, a řízení strategie zapojení na sociálních médiích.

Zpět do obchodu